SOCIETAT

La PAH exigeix la retirada de la ILP de la dació en pagament: "No és la nostra"

Les entitats promotores denuncien la voluntat del PP d'aprofitar la tramitació parlamentària per "desvirtuar les propostes d'aquesta iniciativa ciutadana"

Les entitats promotores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per la dació en pagament retroactiva, la paralització dels desnonaments i el lloguer social n'exigeixen la retirada com a mesura de protesta. En un comunicat penjat a la pàgina web de la PAH (Plataforma d'Afectats per la Hipoteca), denuncien la voluntat del Partit Popular d'aprofitar la tramitació parlamentària de la ILP per "desvirtuar les propostes d'aquesta iniciativa ciutadana".

"Coneguda la posició del Partit Popular a la ponència d'impulsar en solitari el seu projecte de llei, les entitats promotores de la ILP han decidit retirar-la perquè no recull el contingut del text presentat al congrés", recull el comunicat, en el qual els impulsors remarquen que la proposta de "mesures urgents per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, la reestructuració del deute i el lloguer social" no recull les "legítimes pretensions" de la ILP: dació en pagament retroactiva, paralització dels desnonaments que afectin habitatges habituals de deutors hipotecaris i la possibilitat que les persones afectades puguin continuar en els seus habitatges en règim de lloguer social.

Els impulsors denuncien que la proposta del PP "suposa una burla als interessos de les persones afectades" per processos d'execució hipotecària i "a la societat en el seu conjunt", i subratllen que, "un cop més, l'efectivitat del dret a un habitatge digne consagrat a la Constitució espanyola i en nombrosos tractats internacionals de drets humans, ratificats per l'Estat espanyol, queda supeditat als interessos de les entitats financeres".

"Malgrat l'acceptació a tràmit parlamentari de la ILP, el PP, desconeixent el massiu suport social a la proposta, elimina tot rastre de la ILP per la dació en pagament", denuncia el comunicat, alhora que remarca que "amb el seu projecte de llei, el PP no resol el problema social del deute hipotecari ni dels que ja han estat desnonats ni dels que ho seran en el futur".