El Parlament amplia fins als 23 anys les ajudes als joves extutelats i rebaixa els requisits per accedir-hi

S'escurça a un any el temps de tutela requerit per poder rebre la prestació

Pas endavant per ampliar la protecció dels menors estrangers no acompanyats que arriben a Catalunya i que s'integren al circuit de protecció a la infància de la Generalitat. El Parlament ha aprovat una proposició de llei que amplia fins als 23 anys les ajudes als joves extutelats i rebaixa els requisits per poder accedir a la prestació. La proposició de llei dels comuns s'ha aprovat amb unanimitat per tots els partits polítics.

Fins ara els joves tutelats per la Generalitat que complien 18 anys podien rebre una prestació fins als 21, sempre que seguissin un programa de reinserció i fes almenys tres anys que formaven part dels circuits de la direcció general d'Atenció a la Infància (DGAIA). Això deixava fora molts menors estrangers no acompanyats, que arriben a Catalunya amb edats superiors als 15 anys. Amb la reforma s'estableix que el temps de tutela requerit per poder rebre la prestació sigui només d'un any en lloc de tres i que l'ajuda es percebi fins als 23 anys i no només fins als 21.

Es dupliquen els MENA que fan 18 anys i perden la protecció

La proposició de llei també regula que en el moment que els joves extutelats compleixin 21 anys, la Generalitat faci una avaluació per garantir que els joves que es beneficiïn de l'ajuda estan complint els objectius del programa d'inserció. A més s'estableixen les causes per deixar de percebre la prestació: que els joves trobin una feina amb una retribució igual o superior a la de l'ajuda, que abandonin el programa d'inserció o no segueixin les pautes i que deixin de viure de manera autònoma.

La diputada dels comuns Marta Ribas ha reconegut que l'objectiu de la formació era una reforma encara més ambiciosa de la prestació però ha destacat que les modificacions finalment consensuades entre tots els grups suposen un avanç significatiu per protegir més joves extutelats. En el mateix sentit, el diputat del PSC Raül Moreno, tot i haver votat favorablement a la proposició, ha lamentat que "s'ha perdut una oportunitat" de fer una reforma encara més ambiciosa. La diputada d'ERC Marta Vilalta ha lamentat que la reforma no s'hagi plantejat amb més temps perquè pogués anar més enllà, mentre que per a JxCat la diputada Gemma Geis ha lamentat que els comuns hagin pactat algunes esmenes amb Cs i no amb ells.

Cal una reforma completa del sistema

Des de les entitats que treballen amb menors, la modificació de l'ajuda s'ha valorat positivament. El director de Save the Children a Catalunya, Antoni Pérez, considera que serà una eina més per garantir que aquests joves "puguin emancipar-se i tenir una vida digna", perquè els requisits i la durada que actualment tenia la prestació abocava molts joves a la "incertesa" i a la "precarietat", especialment en el cas dels menors estrangers no acompanyats que complien els 18. Tot i així, Pérez considera que caldria reformar el sistema del tot per fer encara més efectiva aquesta protecció.

Fa mig any el Govern va aprovar l'Estratègia Catalana per a l'Acollida i la Inclusió d'Infants i Joves Migrants Sols, pensada per garantir el dret a la infància i a una atenció digna i que posa els menors al centre de l'acció. Pérez considera que caldria reformar "completament" el sistema de protecció a la infància "prenent com a referència, per exemple el sistema holandès o l'italià", on els menors no acompanyats passen per un mateix centre i són assessorats sempre pel mateix professional de referència.

La crisi dels MENA arriba a les entitats de nois extutelats