Presencials, a la tarda i en castellà: així són la majoria dels màsters que s'imparteixen a Catalunya

Unportal crea una eina que permet comparar els 1.261 màsters que es poden estudiar al país

A Catalunya es poden estudiar 633 màsters oficials –amb el reconeixement de l'Estat–, una xifra que puja fins a les 1.261 titulacions si també es tenen en compte els màsters propis, que són els títols que estan avalats per la universitat o el centre formatiu que els imparteixen. L'oferta és, doncs, molt àmplia, però això no vol dir que no es pugui fer una radiografia del màster tipus que es pot estudiar a Catalunya. En termes generals, els màsters oficials són presencials (78%), es cursen a la tarda (47%) i són en castellà (el 62% fan almenys la meitat de la docència en castellà). Són dades que es poden extreure de la nova guia online d'Unportal, la web que recull tota la informació sobre formació universitària. 

Com funciona?

La nova eina permet localitzar qualsevol màster, perquè tots estan classificats en àmbits d'estudi i es poden aplicar diferents filtres, com el preu, l'horari, l'idioma o universitat on s'imparteix. També s'hi inclouen indicadors qualitatius de cada titulació, com ara la taxa de rendiment o d'abandonament durant el primer curs. El portal, que és totalment gratuït, vol facilitar la decisió als estudiants, i per això s'hi incorpora una eina que permet comparar les titulacions entre elles.

En termes generals, els màsters que es poden estudiar a Catalunya són presencials: 491 dels 633 màsters oficials –és a dir, vuit de cada deu– obliguen a acudir a classe, una xifra que és significativa tenint en compte que, sovint, els estudiants de màster han de combinar la formació amb un horari laboral. Els no presencials i els online representen tan sols el 20% de l'oferta. Potser per aquest motiu, gairebé la meitat de les titulacions s'imparteixen només de tarda, mentre que només 48, un 7,5%, tenen horari tan sols de matí. En 37 casos, les classes són el cap de setmana. 

Un altre dels filtres que poden ser clau per triar estudiar un màster és l'idioma. La immensa majoria de les titulacions que s'imparteixen a Catalunya –un 62%– tenen almenys la meitat de les classes en castellà, mentre que la presència del català és molt menor: 219 titulacions, el 34%, tenen un 50% de les classes en català, un percentatge que cau fins al 9% dels màsters quan totes les classes s'imparteixen en aquesta llengua. La realitat és que hi ha molts més màsters en anglès: 143 s'imparteixen totalment en aquesta llengua i 189 fan la meitat d'hores amb aquesta llengua.

I si hi ha algun factor que pesa a l'hora de decidir és el preu. Tres de cada quatre màsters oficials valen entre 2.000 i 3.000 euros anuals. I, malgrat que el primer filtre que es pot escollir és els que valen menys de 2.000, es dona el cas que només un –elaboració de diccionaris i control de qualitat del lèxic espanyol, en què hi participa la UAB– compleix el requisit.