“Que no es perdi ni un euro per a la recerca”

La compensació pel canvi de destí del fons Feder es publicarà al DOGC 

Un acord de govern que s'haurà de publicar al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) durant el mes de juliol aportarà “prou garantia jurídica” perquè els fons destinats a recerca i innovació a través de la convocatòria Feder 2014-2020 no es perdin a causa de la seva reprogramació per fer front a la despesa sanitària. La manca de garanties jurídiques i el desconeixement del mecanisme econòmic per cobrir les despeses compromeses  havien provocat inquietud entre els representants de la ciència i la innovació catalanes. El compromís es va acabar de tancar dimarts a la tarda entre representants del Govern, encapçalats pel president, Quim Torra; el vicepresident, Pere Aragonès, i la consellera Àngels Chacón, titular d'Empresa i Coneixement i de qui depenen la majoria dels centres de recerca, i la comunitat científica representada per l'Associació Catalana d'Entitats de Recerca (ACER), els centres tecnològics EURECAT i Leitat i el Consell Interuniversitari de Catalunya.

“En uns moments en què Europa decideix augmentar els fons per a la recerca, no s'entendria que el Govern anés en direcció contrària”, han explicat fonts coneixedores de la reunió. El compromís adquirit, que contempla garanties de “seguretat i finançament”, ha apaivagat els ànims.

El Govern planteja assumir amb fons propis els fons Feder per a la recerca

La garantia jurídica s'obtindrà de l'aprovació de l'acord de govern i la seva posterior publicació al DOGC. L'acord preveu donar cobertura econòmica a tots els compromisos que es veien afectats per la reprogramació. I, de manera molt precisa, als que afecten els centres de recerca. La publicació al DOCG hauria de prevenir incompliments en el supòsit d'unes eventuals eleccions, ja que alguns projectes són de caràcter plurianual.

Una part dels fons afectats aniran a càrrec dels pressupostos de la Generalitat dels anys 2020 i 2021 i es cobriran amb recursos propis, una part dels quals podrien sortir de la liquiditat obtinguda amb la reprogramació per a despesa sanitària, però no d'altres partides incloses en la inversió en R+D+I, ja que això suposaria una desinversió, explica Josep Samitier, president d'ACER. Els fons seran gestionats directament per la direcció general de Recerca, a qui la Intervenció General habilitarà els mecanismes per fer front a les despeses derivades dels projectes. La intenció és que “no es perdi ni en euro per a la recerca”, diu Samitier. De la mateixa manera, s'habilitarà un fons plurianual, inicialment previst fins al 2023, per anar cobrint les necessitats dels centres.

Els centres i projectes afectats ja són coneixedors dels mecanismes i de les garanties aportades pel Govern. Finalment, són 19 les institucions afectades, que per a la partida “Feder singulars” sumen uns 52 milions d'euros. La llista no s'ha fet pública, tot i que han transcendit alguns noms. Destaquen l'Hospital Sant Joan de Déu (recerca en salut mental i tractaments avançats en pediatria), l'ICFO (laboratori de nanofotònica), l'Idibell (medicina personalitzada), l'IRB (contractació d'investigadors), Leitat (biotecnologia i indústria 4.0) o l'Hospital Trias i Pujol (centre de bioimatge). L'IRTA, el CSIC i diverses universitats completen la llista.