Restringir la circulació de cotxes segons el número de la matrícula? Barcelona ho està estudiant

Els experts de la Taula contra la Contaminació de l'Aire de l'Ajuntament de Barcelona fan una sèrie de recomanacions pels episodis d'alta pol·lució, com prohibir la càrrega i descàrrega entre les 7 h i les 11 h, o reduir la velocitat dins la ciutat a 30 km/h

Els experts de la Taula contra la Contaminació de l'Aire de l'Ajuntament de Barcelona han proposat limitar la circulació de vehicles pel número de matrícula, parell o imparell, durant els episodis d'alta contaminació a la ciutat, com ja aplica París.

La tinent d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, ha anunciat aquesta tarda en roda de premsa que la limitació de cotxes en funció de si la seva matrícula té número parell o imparell forma part de les propostes que l'Ajuntament estudiarà per elaborar un protocol i un marc normatiu i operatiu.

El consistori barceloní també estudiarà limitar l'entrada a la ciutat a través de la regulació de semàfors i amb el carril VAO, per donar prioritat al transport públic.

A més, vol regular l'aparcament dels no residents, la circulació de taxis buits, i prohibir la càrrega i descàrrega de les 7 h a les 11 h, que són les hores més contaminants, tot això quan la ciutat es trobi en un episodi d'alta contaminació i el diòxid de nitrogen en l'aire superi el llindar dels 200 micrograms per metre cúbic (m³).

Els experts han proposat que si el llindar de les partícules contaminants PM10 en suspensió supera els 80 micrograms per m³, la velocitat de les vies principals es redueixi als 30 km/h, es reguin els carrers, els parcs i les places no asfaltades amb aigua freàtica i es prohibeixi l'ús de polvoritzants en obres.

Janet Sanz ha assegurat que preveuen que l'elaboració del protocol per a situacions que s'acostin o superin els límits establerts per la Unió Europea de 200 micrograms per m³ de diòxid de nitrogen s'efectuï abans de final d'any, després d'analitzar l'aplicabilitat i la concreció de les propostes dels experts.

Sanz ha afegit que "el compromís del govern municipal és treballar per fer efectiu el dret a la salut dels ciutadans, constituir una ciutat saludable per a tots i, sobretot, la inajornable lluita contra la contaminació".

L'expert en contaminació i investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) Xavier Querol ha dit que, a més d'un protocol per a episodis per alta contaminació, que succeeixen entre dos i quatre dies a l'any, la ciutat de Barcelona ha d'efectuar canvis estructurals per evitar-los i ha assegurat que "caldria eliminar un de cada tres cotxes com a mitjana per reduir un 30% les emissions".