Publicitat
Publicitat

EDUCACIÓ

Estudia si la incorporació a l'escola dels nens nascuts a final d'any incideix en el rendiment escolar

Rigau aposta per flexibilitzar l'edat d'accés a P-3

Els nens que fan anys després del setembre entren al sistema escolar quan encara no han fet tres anys. El Govern estudia si això té una incidència en el fracàs escolar i si cal flexibilitzar l'edat d'accés a P-3.

La consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, aposta per "flexibilitzar" l'edat d'accés al sistema educatiu, que se situa ara a P-3 -el primer curs del segon cicle d'educació infantil-. La normativa actual, de caràcter estatal, estipula que s'han d'incorporar a P-3 els nens que compleixin tres anys entre el gener i el desembre d'aquell any, de manera que al setembre hi ha sempre alguns alumnes que comencen l'escola amb encara dos anys i alguns mesos. La consellera ha encarregat un estudi per esbrinar si aquesta "diferència d'edats i de maduresa dels alumnes" té alguna incidència en el rendiment escolar futur d'aquests nens i, per tant, en els índexs globals de fracàs escolar.

El Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, la Inspecció d'Educació de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) són els encarregats -va explicar Rigau- de dur a terme aquest estudi, que podria estar enllestit a finals d'any. En cas de confirmar-se la incidència sobre el fracàs escolar d'aquesta fórmula d'incorporació al sistema educatiu, la consellera en plantejaria la modificació a l'Estat, que és qui té la competència en aquesta qüestió.

Les opcions d'Ensenyament

Rigau no va concretar quin podria ser el nou sistema, però va apuntar com a exemple que "en alguns països com Holanda el nen comença l'escola l'endemà d'haver complert 4 anys" i va recordar també que l'actual sistema "no ha estat sempre el mateix a l'Estat, ja que abans es considerava que l'escolar havia de tenir els tres anys complerts a l'hora d'entrar al sistema al mes de setembre".

La conselleria ha posat en marxa aquest estudi en el marc del seu pla de lluita contra el fracàs escolar, que ahir va exposar al Parlament de Catalunya, tot i que no va concretar-ne la dotació econòmica, al·legant que "hi estan implicats tots els departaments de la conselleria".

Per reduir el 21,5% d'alumnes d'educació secundària obligatòria (ESO) que no obtenen el graduat i el 26% de nois que abandonen els estudis després de l'etapa obligatòria, la consellera insisteix que cal aconseguir que els alumnes d'infantil i primària assoleixin de manera òptima les competències d'aquesta etapa, especialment pel que fa a la lectoescriptura. "Hem d'acabar amb aquesta correlació" del 15%-20% d'alumnes que no assoleixen bé les competències a primària i el 26%-30% de nois que després fracassen a secundària.

Ajut al 48% dels nens de primària

En aquest sentit, la consellera va explicar que aquest curs 2011-2012, un 26% dels alumnes d'educació infantil (fins als 6 anys) i un 48% dels alumnes de primària (dels 6 als 12) han rebut suport escolar personalitzat (SEP). Aquesta hora de reforç escolar setmanal instaurada per Rigau en tots els centres públics d'infantil i primària va venir a substituir l'eliminació de la sisena hora, a través d'una atenció més individualitzada dirigida als alumnes amb dificultats d'aprenentatge.

Segons Rigau, el SEP ha implicat 5.500 docents i s'ha traduït en prop de 9.000 hores setmanals de reforç a P-4, unes 7.000 a sisè de primària i 21.000 hores més en diferents nivells de l'etapa primària.

Visibilitzant l'assetjament sexual

Més continguts de