SANITAT

Prou radiografies i mamografies innecessàries: Salut recomana als metges trencar inèrcies

Les indicacions es dirigiran als professionals mèdics i els pacients, i han de permetre un estalvi econòmic

Vota a l'enquesta de l'Ara.cat: S'han de revisar els criteris per fer radiografies i mamografies rutinàries?

L'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) ha impulsat el projecte 'Essencial' que analitzarà les pràctiques mèdiques poc efectives i ineficaces i recomanarà deixar de fer-les o suggerir-ne d'altres que no es fan prou. L'objectiu d'aquest projecte és reduir la variabilitat de la pràctica clínica, evitar aquelles en què no està demostrat el benefici per al pacient i evitar el malbaratament de recursos.

'Essencial' surt amb nou recomanacions, entre les quals hi ha no fer proves d'imatges als pacients amb dolor lumbar durant un període curt i sense signes neurològics o bé no fer mamografies en dones menors de 50 anys sense cap risc addicional de patir càncer de mama.

El president del Consell d'Avaluació de l'AQuAS, Antoni Trilla, ha assegurat que sí que hi ha algunes pràctiques que es fan una mica per inèrcia, proves que no està demostrat que siguin necessàries o que aportin res per al pacient.

És per aquest motiu que l'agència ha posat en marxa el projecte 'Essencial', que principalment detectarà aquestes pràctiques ineficients i ineficaces i farà recomanacions per tal que els professionals deixin de fer-les. Això permetrà alliberar recursos que es poden destinar a altres polítiques sanitàries més necessitades. La iniciativa persegueix una millora de la qualitat assistencial, l'estat de la salut de la població i la sostenibilitat del sistema sanitari.

Les pràctiques que s'aniran a buscar són aquelles que es demostrin inefectives, on el balanç entre els riscos i els beneficis no és favorable, on tampoc sigui favorable el balanç entre cost i efectivitat i on hi hagi alternatives d'efectivitat semblant i cost menor.

Restringir les mamografies i les proves d'imatge

El projecte neix ja amb nou recomanacions, que sorgeixen de la mateixa iniciativa de l'AQuAS i segueixen el que s'està fent a nivell internacional. Es tracta de cinc recomanacions de diagnòstic, dues de tractaments farmacològics, una de cribatge i una de rehabilitació. Es recomana evitar la prescripció de bifosfonats en dones postmenopàusiques quan hi ha els primers símptomes d'osteoporosi si no són persones amb un risc elevat de fractures i no allargar la rehabilitació després d'un ictus més enllà d'un any, ja que l'evidència científica demostra que no millora el procés de recuperació neurològica ni funcional. També es recomana no fer radiografies de tòrax en persones sanes sense cap tipus de símptomes abans de realitzar una intervenció.

Altres recomanacions són no fer proves d'imatge en malalts amb mal de cap sense complicacions i simptomatologia neurològica addicional; no prescriure protectors d'estómac per a pacients que no siguin polimedicats o més grans de 65 anys i amb tractaments antiinflamatoris no esteroïdals; no fer electrocardiogrames o proves d'imatge cardíaques en persones sense símptomes d'origen cardíac, ni comorbiditats, ni risc cardiovascular significatiu, o bé fer els mesuraments de densitat mineral òssia com a mínim cada dos anys en persones sense tractament farmacològic per prevenir les fractures per fragilitat.

La darrera recomanació és no realitzar mamografies de cribatge en pacients de menys de 50 anys sense cap risc addicional de patir càncer de mama, i entre els 50 i els 69 anys que es faci cada dos anys.

Salut defensa que no es tracta de retallades, sinó d'evitar un malbaratament de recursos fent pràctiques que no tenen demostració científica que aportin cap benefici per al pacient i que, a la vegada, permeten estalviar per dedicar aquests recursos a altres polítiques sanitàries més necessàries.

Més continguts de