El síndic constata "deficiències" en el control dels exàmens de selectivitat

Rafael Ribó ha recomanat al Govern que elabori protocols que permetin evitar errors abans de lliurar els exàmens

El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha constatat "deficiències" en els sistemes de control i els protocols per a la resolució d'incidències durant els exàmens de selectivitat el juny passat, quan es van registrar errors en diversos enunciats. Després de concloure una investigació d'ofici, el defensor del poble català ha recomanat al Govern que elabori protocols per a les proves de selectivitat que permetin evitar errors abans de lliurar els exàmens als alumnes i, en el cas que es produeixin, poder oferir una correcta resposta.

També ha recomanat que es revisi i potenciï la intervenció del servei de publicacions de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) en la correcció lingüística i la impressió dels exàmens per garantir que la versió final és "del tot correcta". Ribó destaca que les incidències en els exàmens han sigut fruit d'un "error humà", que va propiciar discrepàncies entre els enunciats de l'examen i les pautes de correcció, cosa que va provocar que es repetís l'examen de matemàtiques.