El Síndic investiga la gestió de la renda garantida de ciutadania

Ha demanat informació sobre la compatibilitat de la prestació amb altres ajuts

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha demanat informació al departament de Treball, Afers Socials i Famílies i al de Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre els requisits i incompatibilitats de la renda garantida de ciutadania (RGC) amb altres ajuts i prestacions. Ribó ha obert una investigació d'ofici per aclarir quines ajudes són compatibles i quines no amb la renda garantida i, d'aquesta manera, evitar que els beneficiaris puguin resultar perjudicats. La llei de la RGC estableix que els beneficiaris han de sol·licitar qualsevol altre ajut d'obligada demanda a què puguin tenir dret. Ara bé, si reben ajudes incompatibles, la RGC es donaria per suspesa o extingida.

El síndic ha lamentat que aquestes situacions es puguin donar perquè no es disposa d'informació, i ha apuntat els casos en què, per desconeixement, les persones i les famílies perceptores podrien perdre la prestació pel fet de no sol·licitar l'ajuda per pagar el lloguer, o que, si obtenen aquest ajut posteriorment, hagin de tornar una quantia en concepte d'ingressos indeguts. Ribó ha recordat que la llei estableix el caràcter complementari i subsidiari d'aquesta ajuda i fixa els ingressos compatibles que no computen per determinar el llindar econòmic. Hi figuren les prestacions econòmiques d'urgència per evitar desnonaments, de dependència i de beques públiques per estudiar (de batxillerat o universitàries), però no diu res dels ajuts per pagar el lloguer en casos que no suposen una emergència.

Per aquest motiu, Ribó ha requerit als dos departaments l'especificació de quins ajuts i prestacions relacionades amb habitatge i lloguer són compatibles amb la RGC, ja que el plantejament de la llei podria produir alguna ''casuística incoherent'' amb el seu principi i finalitat, que és assegurar els mínims d'una vida digna a les persones i famílies que es troben en situació de pobresa amb una paga mensual de 564 euros.