EDUCACIÓ

El Síndic avisa que la supressió del Batxillerat en alguns instituts pot anar contra la igualtat d'oportunitats

Demana a la conselleria d'Ensenyament que analitzi els efectes de la mesura sobre cada un dels tretze instituts afectats

El Síndic de Greuges adverteix el Govern que la supressió del cicle de Batxillerat en alguns instituts pot perjudicar els alumnes més desafavorits, i que la mesura podria vulnerar el dret a l'educació en igualtat d'oportunitats. En una resolució que s'ha fet pública avui, Rafael Ribó demana a la conselleria d'Ensenyament que redacti un informe específic que analitzi l'impacte de la supressió a cada institut afectat.

Els àmbits que proposa que s'analitzin són: l’èxit escolar i la composició social; la segregació escolar; l’especialització i la personalització de la tasca educativa; les transicions educatives de l’alumnat escolaritzat; l’accessibilitat geogràfica i l’oferta educativa del territori; l’escolarització postobligatòria pública i l’absorció de l’alumnat de batxillerat nocturn al batxillerat a distància.


Diu el Síndic en un comunicat de premsa: "Si després d’analitzar aquests àmbits es constata un impacte negatiu, el Síndic suggereix al Departament d’Ensenyament que o bé es repensi l’aplicació de la mesura o bé compensi els efectes que pugui tenir sobre l’equitat".

El març de l'any passat, la conselleria d'Educació –llavors en mans d'Ernest Maragall– va decidir suprimir el cicle de Batxillerat –tant diürn com nocturn– a tretze centres de tot Catalunya argumentant que hi havia pocs alumnes inscrits. Els centres només poden impartir ara l'ESO. Els sindicats creuen que la mesura farà que molts alumnes deixin els estudis després de l'ESO.


Més continguts de