Publicitat
Publicitat

Educació

Sindicats i patronals catalanes demanen que l'orientació laboral als instituts s'avanci als 13 anys

Advoquen per fomentar la interrelació entre aquest assessorament vocacional i el mercat de treball

El Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), format pels sindicats i patronals catalans, demana que els processos d'orientació vocacional i laboral dels joves que cursen educació secundària obligatòria "s'iniciïn a edats més primerenques, 13 o 14 anys, amb una orientació transversal i adequada a la seva edat".

En el seu informe 'Accés i inserció dels joves al mercat laboral de Catalunya', els agents socials catalans demanen que es fomenti la "interrelació entre l'orientació laboral a totes les etapes educatives i formatives i el mercat de treball".

També reclamen que s'incrementin les places de cicles de formació professional (FP) i que s'estableixi un programa de beques compensatòries potent que millori l'equitat en l'accés als estudis postobligatoris". 

Visibilitzant l'assetjament sexual

Més continguts de