Publicitat
Publicitat

La Sindicatura de Comptes detecta nombroses irregularitats comptables en centres educatius públics

Recomana a la Generalitat unificar la normativa i facilitar la gestió comptable de les escoles i instituts

La Sindicatura de Comptes ha detectat desenes d'irregularitats comptables en diversos centres educatius públics en la seva gestió econòmica de l'any 2011. Entre els defectes detectats hi ha pressupostos no equilibrats, la manca de pressupost inicial, la no inclusió de modificacions pressupostàries o la no inclusió dels romanents en els pressupostos de l'any següent. També s'ha detectat una "manca d'uniformitat" en el pagament de dietes i despeses de desplaçament al personal dels centres, pagaments complementaris que podrien ser il·legals i mala gestió de la tresoreria.

Fins i tot la gestió dels bars i cantines dels instituts ha estat qüestionada per la Sindicatura. S'han trobat deficiències en l'adjudicació, l'aprovació de preus o la vigència dels contractes.

La Sindicatura admet que la normativa que regula la gestió econòmica i administrativa de les escoles i instituts és "diversa i complexa" i fins i tot inclou normes parcialment derogades. Això "dificulta el seu compliment i l'aplicació correcta". A més, recorda que els gestors, els directors, no tenen formació jurídica ni econòmica, sinó docent, i que han de compatibilitzar la feina de gestionar el centre amb les seves tasques docents, d'atenció a l'alumnat o de programació acadèmica.

L'informe també recomana que el programa informàtic SAGA (Sistema d'administració i gestió acadèmica) sigui actualitzat i s'utilitzi a tots els centres, cosa que actualment no passa.

L'organisme ha basat l'informe en l'anàlisi dels comptes de 33 centres, però també ha obtingut dades genèriques de 2.194 centres, tots de fora de la ciutat de Barcelona, d'educació primària, secundària, FP, escoles oficials d'idiomes, en els quals estudiaven 694.767 alumnes. En total, l'any 2011 tenien pagaments reconeguts de 160 milions d'euros.

Visibilitzant l'assetjament sexual

Més continguts de