El Suprem obliga un altre cop el Govern a convertir el castellà en llengua vehicular per a un alumne

L'alt tribunal rebutja un recurs interposat per la Generalitat contra la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de fa un any


El Tribunal Suprem (TS) ha rebutjat un recurs de cassació interposat per la Generalitat contra una interlocutòria que va dictar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el gener del 2013 que requeria al Govern que adoptés les mesures necessàries per incorporar el castellà com a llengua vehicular en l'ensenyament al costat del català, després de la demanda presentada per la família d'un alumne.

El Govern va interposar un recurs contenciós administratiu davant el mateix TSJC que ho va desestimar, per la qual cosa va portar el cas al Suprem, que manté el posicionament del tribunal català, el qual instava la conselleria a adoptar "totes les mesures necessàries per adaptar el sistema d'ensenyament lingüístic, quan afecti els fills del recurrent, a la nova situació creada per la sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional (TC)".

En la sentència, el TS recorda que la interlocutòria del TSJC dóna la raó als recurrents, si bé no en tot allò sol·licitat, ja que no fa referència a la proporció i equilibri que hi ha d'haver entre català i castellà, mentre que els pares demanaven per al seu fill i els seus companys "un ensenyament conjunt de les dues llengües oficials, de manera proporcionada i sense desequilibris entre elles".

Més continguts de