El Suprem declara il·legal acomiadar al juny els professors interins per no pagar-los l'estiu

La sentència només afecta els que han treballat tot el curs; se n'exclouen substituts i professors universitaris

El Tribunal Suprem considera il·legal el cessament a 30 de juny dels professors interins de centres no universitaris que han treballat tot el curs per evitar pagar-los els mesos de juliol i agost – podeu llegir aquí la sentència–. Segons la sala contenciosa-administrativa, aquesta pràctica suposa una vulneració del principi de no discriminació recollit en una normativa europea, en concret, la clàusula 4 de l'acord marc sobre treball de duració determinada de l' annex de la directiva 1999/707CE.

El tribunal respon així, considerant nul de ple dret l'acomiadament, un recurs plantejat per l' Associació d'Interins Docents de la Regió de Múrcia (AIDMUR), juntament amb 74 professors interins no universitaris que es trobaven en aquesta situació. El Suprem contradiu la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Múrcia, que va avalar que la comunitat de Múrcia impulsés aquesta pràctica a partir del febrer del 2012. En el recurs, els professors al·legaven que eren víctimes d'una diferència de tractament arbitrària entre funcionaris interins i de carrera, ja que, davant de la mateixa feina –s'enfrontaven junts al mateix curs escolar–, uns cobraven durant el juliol i l'agost, i els altres, no.

Ara el Suprem els dona la raó i creu que, en cas de no pagar als interins durant l'estiu, s'estaria davant d'un greuge tant per a la seva situació personal com també per a l'educació de la comunitat autònoma. Destaca que durant el juliol i l'agost també hi ha tasques a fer, tot i que no siguin estrictament lectives, que "contribueixen a la millor preparació del professorat i a la millor o més eficaç prestació del servei educatiu". Posa com a exemple les anàlisis del curs, l'elaboració de la memòria escolar, de les programacions del curs següent, etc., així com les reunions del professorat.

"Aquestes conseqüències gens desitjables per a la preparació del professorat i per a una prestació més eficaç del servei educatiu s'agreujarien" si es continués amb la pràctica de no pagar-los a l'estiu, conclou la sentència.

Una "monstruositat prohibida en el dret laboral"

El Suprem fa així seu un dels arguments principals del professorat interí: que suposa una "monstruositat prohibida pel dret laboral" contractar un treballador perquè realitzi les seves funcions "mentre l'empresa està oberta i, quan aquesta tanca a l'estiu, acomiadar-lo i tornar-lo a contractar al setembre per no pagar-li les retribucions ubicades durant el període estival".

Finalment, assenyala que això afecta també a nivell de cotitzacions a la Seguretat Social del professorat interí, de la mateixa manera que es perden dies de vacances. El magistrat ponent de la sentència, Segundo Menéndez Pérez, opina que la desigualtat de tracte en aquest procés no està justificada per raons objectives. I afegeix que les consideracions de tipus pressupostari no justifiquen l'aplicació d'aquesta normativa perquè suposa una diferència de tracte en detriment d'uns treballadors.

Diferència amb els substituts

Ara bé, el Suprem vol deixar molt clar que la seva decisió afecta els professors interins que treballen durant el curs complet, i no els que són substituts durant part del curs.

Això explica per què la sentència no afecta els interins catalans. A Catalunya, els interins que ocupen places vacants tot el curs tenen un nomenament des de l'1 de setembre fins al 31 d'agost, de manera que cobren els mesos d'estiu. Pel que fa als substituts, els nomenaments es fan pel temps de durada de la llicència que han de cobrir, i quan s'acaba aquest període se'ls liquida la part proporcional de les vacances. Així, tots els substituts amb sis mesos de serveis prestats cobren el mes de juliol si fan una formació i no participen en les oposicions.

Més continguts de