Món Editorial

"La gran pregunta és: seguirem en una caiguda del 15% o tornarem al 10%?"

Xavier Mallafré

El món del llibre no passa, ni de bon tros, per un viacrucis tan angoixant com el del sector discogràfic: la implantació del llibre electrònic està sent més lenta del que es preveia -el volum de vendes del 2010 no arriba a l'1%- però, tot i així, els efectes de la crisi s'han acabat fent notar a l'hora de valorar l'exercici de l'any passat, que va acabar amb un balanç negatiu del 9,84%. Xavier Mallafré, nou president del Gremi d'Editors de Catalunya, no volia sonar alarmista ni preocupant, però durant la repassada dels comptes del 2010 del sector va recordar que el percentatge negatiu ha estat menys significatiu del que s'esperava perquè de gener a maig les vendes de llibres no van caure menys del 10%. "Va ser poc després de Sant Jordi, que les vendes es van instal·lar en un percentatge de caiguda que no estava per sota del 15%. La gran pregunta que ens fem ara és: seguirem en una caiguda del 15% o tornarem al 10%, aquests primers mesos del 2011?".

M allafré va recordar que el 2010 va ser un any "de menys impacte del bestseller ". "En molts casos han estat els autors locals -tant els que escriuen en català com els que ho fan en castellà- els que han mantingut el negoci". Si bé la matèria primera que va beneficiar els editors durant l'any passat va ser d'una proximitat geogràfica considerable, la concentració empresarial del sector es va confirmar com una tendència evident. "Ara per ara, una quarta part dels agremiats forma part d'un grup o holding ", recordava Mallafré. "Fa uns dies, en unes jornades a Esade es comentava que en un futur proper coexistiran grans grups amb molt de volum -grups multimèdia- i, per una altra banda, microeditorials amb un, dos o tres treballadors. Sembla ser que qui ho té pitjor són les editorials mitjanes".

D aniel Fernández, vicepresident primer del Gremi d'Editors de Catalunya, recordava la situació actual del panorama editorial: "Ens trobem en un moment de canvi de paradigma. Canvia el model editorial i el model de llibre. En aquest context ens toca reivindicar l'editor, que no és únicament una figura industrial sinó també intel·lectual". El món editorial espanyol ha passat de facturar 2.900 milions d'euros l'any 2004 a una mica més de 3.100 el 2009. "És un creixement sostingut i per sota de la inflació", ens feia saber Mallafré, que també va fer memòria dels percentatges de venda a Catalunya per llengües: "El 2010 un 26,5% dels llibres venuts era en català, un 66,8% en castellà i un 6,7% en altres llengües". El nombre de títols en català, en canvi, segueix creixent: el 2010 se n'han editat 8.554, xifra que representa un increment del 0,6% respecte al 2009.

Més continguts de