CANVI CLIMÀTIC

Després del fracàs de Copenhaguen s'aconsegueix un acord a Cancún

Els acords de Cancún

La cimera sobre el canvi ha tancat avui deixant per més endavant la decisió sobre la renovació del Protocol de Kyoto. S'han compromés a reduir entre un 25 i un 40% les emissions de CO2

La cimera sobre el canvi climàtic de la ONU ha acabat avui i aquests són els principals acords als que han arribat els 200 països reunits aquests dies a Cancún:

- Es crearà un Fons Verd Climàtic que comptarà amb un consell amb vint-i-quatre països membres. L'escollirà un comitè de transició format per 15 països desenvolupats i 25 en vies de desenvolupament. El fideïcomissari serà, d'entrada, el Banc Mundial.

- Es comprometen a invertir 30.000 milions de dòlars en el període 2008-2012. Es reconeix la necessitat de mobilitzar 100.000 milions de dòlars l'any a partir de 2020 per ajudar als països en vies de desenvolupament.

- Eleven l'ambició en les emissions de CO2. Es comprometen a reduir entre un 25 i un 40% les emissions respecte el 1990. També s'ha arribat al compromís de fixar, "tan aviat com sigui possible", un màxim d'emissions.S'ha inclòs també una decisió presa fa un any que establia la d'un augment de 2 ºC respecte nivells preindustrials

- Han aplaçat la decisió sobre si hi haurà o no una segona fase del protocol de Kyoto, però el document final demana adoptar "tan ràpid com sigui possible perquè no hi hagi una escletxa entre el primer i el segon període de compromisos".

- S'ha creat un Marc d'Adaptació que pretén potenciar la manera com es fa front als desastres naturals.

- Pel que fa la transparència han decidit que les accions de mitigació amb recolzament internacional es sotmetran a medició i verificació "domèstica i internacional". A més hi haurà Consultes i Anàlisi Internacional "de manera no intrusiva, ni punitiva i respectuosa amb amb la sobirania nacional" duta a terme per experts.

-En la lluita contra la desforestació s'ha avançat en l'establiment de mecanismes de protecció dels boscos tropicals. Es tindrà també una especial consideració pels drets de les poblacions indígenes i la biodiversitat. Els detalls d'aquest mecanisme, el REDD, s'hauran de definir al llarg del proper any.

- S'ha establert també una Xarxa i Centre de Tecnologia Climàtica encarregat d'identificar la tecnologia més adequada que es proporcionaria als països que la demanin.