Publicitat
Publicitat

EDUCACIÓ

Una quarta part dels alumnes acaba l'ESO amb les matemàtiques i l'anglès suspesos

La conselleria enviarà material de reforç als centres per fer treballar els aspectes en què cada alumne està pitjor

Un de cada quatre alumnes de 4t d'ESO acaba els estudis de secundària sense haver assolit les competències bàsiques en matemàtiques. Aquesta és la conclusió més "preocupant" dels resultats de l'avaluació externa realitzada a tots els nois de 4t d'ESO, que es va fer el 15 i 16 de febrer, segons admetia el president del Consell d'Avaluació de Catalunya, Joan Mateu.

Un 24% dels 59.423 alumnes que van fer la prova de competències matemàtiques (un 7,9% de l'alumnat no va fer l'examen, majoritàriament perquè es tractava d'alumnes amb necessitats educatives especials) va suspendre i un altre 22,8% va treure un aprovat molt just, que la conselleria considera com a nivell "mitjà-baix". Així doncs, gairebé la meitat (46,8%) dels alumnes que aquest curs acaben l'ensenyament obligatori ho fan amb un nivell baix de matemàtiques.

L'anglès és una altra de les competències que pitjors resultats ha obtingut, amb un 23,7% de suspesos i un 17,4% de resultats mitjans-baixos, de forma que sumen més del 41% d'alumnes de 15 anys amb un nivell baix en aquesta llengua.

L'expressió escrita en català és l'altra pota fluixa, on també suspenen un 22% dels alumnes. Amb tot, els bons resultats en comprensió lectora fan que el nombre de suspesos en la prova general de català sigui del 15,9%, tot i que un altre 18,2% té un nivell mitjà-baix. Els resultats en castellà són similars però lleugerament superiors, amb un 14,1% de suspesos i un 17,1% d'aprovats justos.

Un 41% suspèn en geometria

Els mals resultats en matemàtiques que van donar ja l'any passat les proves diagnòstiques del ministeri d'Educació van portar la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, a incrementar les hores de matemàtiques a tota l'ESO. Abans de l'estiu, s'aprovarà el decret que augmentarà en 70 hores les hores totals de matemàtiques a l'ESO, per mitjà d'incrementar una hora setmanal de matemàtiques a segon i quart.

La prova de 4t d'ESO realitzada per la Generalitat per primer cop aquest any ha detectat, a més, que l'àrea que pitjor porten els alumnes catalans és la de geometria, on van suspendre el 41,2% dels alumnes (amb un altre 17,7% de nivells baixos). Per això, la conselleria enviarà material específic per a cada habilitat concreta per tal que aquests alumnes reforcin les àrees que pitjor porten abans sortir del sistema, al setembre.

A més, el decret d'increment de les hores en matemàtiques inclourà un reforç del caràcter orientador de les assignatures optatives a tota l'ESO, de forma que els alumnes hauran de cursar les optatives d'aquelles matèries en què estan pitjor (una informació que els instituts ja tenen perquè reben els resultats personalitzats de les proves d'avaluació externa que han fet a sisè de primària).

Més continguts de

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT