Publicitat
Publicitat

EDUCACIÓ

Els alumnes de FP també hauran de saber una llengua estrangera

El Govern aprova la nova ordenació de la formació professional per adaptar-la millor a les necessitats de les empreses

El consell executiu d’aquest dimarts ha aprovat canvis en la formació professional per adaptar-la millor a les exigències de l’empresa. Quedaran integrats els tres sistemes de FP: la formació reglada, l’ocupacional dels aturats i la contínua per als empleats en actiu. La setmana passada ja es va nomenar Melcior Arcarons com a director general de la FP, que treballarà a cavall de les conselleries d’Ensenyament i Empresa.


La reforma obrirà la porta perquè els centres creïn estudis propis –només homologats a Catalunya–, donarà més joc a l’ensenyament a distància i incorporarà la llengua estrangera en el currículum. En tots els cicles de FP està prevista la incorporació de llengües estrangeres adaptades als continguts curriculars específics per a cadascuna de les famílies professionals. D’aquesta manera, segons el Govern, s’afavorirà la internacionalització d’aquests estudis, altament demandada pel teixit empresarial i per la societat.


El currículum dels cicles formatius de FP es modificarà per fer-lo més adaptable tant a les necessitats dels sectors com als perfils professionals específics. En aquest sentit, els centres podran desplegar els seus currículums tenint en compte el perfil del seu alumnat i les possibilitats de formació de l’entorn socioeconòmic del centre. El currículum també prestarà especial atenció a la innovació, sobretot pel que fa als sectors nous i als mercats emergents.


Per tal de fer un seguiment acurat d’aquest nou sistema es preveu una avaluació conjunta entre el departament d'Ensenyament –la Inspecció i l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació– i els agents econòmics i socials.

Visibilitzant l'assetjament sexual

Més continguts de