Transport

L'AMB aprova un pla d'acció per al tractament i l'erradicació de l'amiant en els municipis metropolitans

L'ens oferirà assessorament per aplicar un sistema de protocols de gestió del tòxic

El consell metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprovat aquest dimarts un pla d'acció per al tractament i l'erradicació de l'amiant en l'àmbit dels 36 municipis que conformen l'AMB. Amb aquest pla, l'ens metropolità reconeix la magnitud del problema pel que fa a l'afectació a la salut de la població, especialment, a la dels treballadors exposats. Les mesures incloses al pla s'aplicaran de manera progressiva i l'AMB oferirà suport tècnic als municipis metropolitans per fer efectiu el seu compliment, que s'ha marcat el 2028 com a horitzó. L'ens assessorarà especialment els municipis petits que disposen de menys mitjans i recursos.

Entre les mesures adoptades, l'AMB elaborarà un sistema d'eines i protocols de gestió per a treballs amb amiant (SEPGTA) per tal d'erradicar i tractar els materials que continguin el tòxic. Aquest sistema tindrà en compte el cicle complet: inspecció prèvia i detecció, identificació, avaluació i projecte, actuacions per al tractament dels residus i finalment seguiment dels treballs en tots els aspectes tècnics i sanitaris.

El pla també preveu vincular tots els serveis de l'AMB a aquest sistema de protocols, especialment en el cas de projectes i obres, espai públic, equipaments, parcs metropolitans, cicle de l'aigua i prevenció i tractament de residus. Per tal d'adoptar el SEPGTA, l'AMB assessorà els municipis i farà les adaptacions necessàries per fer eficient el sistema. El Consorci Metropolità de l'Habitatge (CMH) estudiarà la incorporació de subvencions més àmplies a les que ja preveu en el programa de rehabilitació extensiva en zones vulnerables de l'AMB i en totes les actuacions de rehabilitació en què participi.

L'Observatori Metropolita de l'Habitatge incorporarà la detecció dels problemes de materials amb presència d'aminat en els estudis sobre el parc d'habitatges. Els serveis d'urbanisme de l'AMB s'encarregaran de tractar la presència d'amiant en el planejament urbanístic de la seva competència i també el posterior desplegament.

L'AMB també treballarà per elaborar algun mòdul de formació específic sobre el tractament de l'amiant, amb la creació d'una certificació professional acreditada, i incorporarà com a recomanació específica en els plans d'actuacions de millora de polígons d'activitat econòmics la necessitat de fer avaluacions sistemàtiques sobre el nivell d'amiant de les edificacions i la proposta de correccions urgents.

Entre els casos que s'estan treballant, l'AMB ha destacat que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i l'empresa Ferrocarril Metropolità de Barcelona està desenvolupant un conjunt de tasques de tractament integral de la presència d'amiant a les seves instal·lacions. Entre elles, la retirada de materials que tenen amiant de totes les seves instal·lacions en un màxim de quatre anys.

TMB crearà ara una comissió d'experts per avaluar la presència d'amiant al metro

El pla estableix que l'AMB col·laborarà amb el Govern per impulsar les mesures legislatives i reglamentàries necessàries per a la millora dels reglaments reguladors de la Inspecció Tècnica d'Edificis i les cèdules d'habitabilitat per tal que els informes tècnics concretin la detecció i el tractament de l'amiant.

Un grup de treballadors jubilats de l'empresa de ferrocarril i construcció Macosa va sol·licitar fa poc més d'un any a la presidenta de l'AMB, Ada Colau, una reunió per demanar actuacions sobre els problemes sanitaris, laborals i tècnics derivats de la presència de materials amb amiant en l'entorn metropolità. Una comissió d'antics treballadors d'aquesta empresa ha estat rebuda aquest matí per Colau com a iniciadors d'aquest pla.