SOCIETAT

Una de cada tres barcelonines ha patit una agressió masclista greu al llarg de la seva vida

Són agressions físiques, intents de violació, amenaces de mort amb o sense armes, tocaments sexuals amb violència i violacions

Una de cada tres barcelonines ha patit una agressió masclista "d'especial gravetat" al llarg de la seva vida, segons els resultats l'Enquesta de Violència Masclista a Barcelona, que ha presentat avui la regidora de Dona i Drets Civils de l'Ajuntament, Francina Vila.

Aquestes dades s'han extret d'una enquesta a nivell de tota Catalunya, realitzada el 2009 i promoguda per la conselleria d'Interior, conjuntament amb l'Institut de les Dones i l'Ajuntament de Barcelona i ha permès extreure una fotografia de la violència masclista a la ciutat per abordar el fenomen amb més coneixement de causa i redireccionar els serveis del consistori. De fet, amb aquestes dades, s'ha pogut comprovar que els serveis socials i entitats especialitzades en aquest problema, només tenia coneixement de la "punta de l'iceberg", ja que les xifres de dones que han passat pels serveis socials són molt inferiors

Així, d'aquest 29,9% de barcelonines que han patit agressions al llarg de la seva vida, 9.648 les van patir a l'any 2009, un 1,7% de les dones de Barcelona. A més, un 16% de les dones ha patit alguna agressió sexista a l'espai públic durant el 2009, front el 12,2% al total de Catalunya.

Les dades mostren que un 93% de la població rebutja la violència, però, segons Vila, s'ha detectat certa tolerància a la microviolència –insults, ànim controlador, etc– i al sexisme.

Segons dades de tota Catalunya, el 82% de les dones que han patit violència masclista no denuncien.

D'altra banda, l'Ajuntament, que té una gran estructura de serveis municipals que intervenen en aquestes situacions– ha augmentat fins a gairebé 3.500.000 euros el pressupost destinat als serveis i recursos en matèria de violència masclista per l'any 2012 i la regidoria elaborarà el nou Pla Municipal Integral per a les Dones 2012-2015 per fer front al problema.