Càncer, la llum al final del túnel

Càncer, la llum al final del túnel

De la prevenció a les teràpies individuals: 10 claus per entendre com s'ha avançat en la lluita contra el càncer

Càncer, la llum al final del túnel

Cada any es diagnostiquen a Catalunya 34.000 nous casos de càncer. Al món, en són 1,1 milions. És aquesta gran incidència la que ha fet que moltes persones tinguin la sensació que cada vegada hi ha més gent afectada. És una sensació correcta, perquè el nombre de casos no para d'augmentar any rere any i les perspectives de futur confirmen que la tendència a l'alça es mantindrà: la Generalitat calcula que d'aquí al 2020 hi haurà un 20% més de casos. Però, a mesura que passin els anys, les possibilitats de superar amb èxit el càncer seran més grans. Milers de persones arreu del món treballen per fer-ho possible.

Les causes de l'augment en el nombre de casos són motiu de controvèrsia entre la comunitat científica. Per a alguns, el motiu no és altre que l' envelliment de la població: com més anys vivim més possibilitats tenim de patir càncer. Per a altres, el motiu de l'augment cal buscar-lo en l' estil de vida actual, marcat per l'estrès, la contaminació i el consum de productes industrials. Sigui com vulgui, la constatació que cada vegada hi ha més gent afectada no pot amagar el fet que els últims anys s'ha avançat molt en la lluita contra la malaltia. És cert que mai hi havia hagut tants pacients amb càncer, però també ho és que mai la lluita havia estat tan eficaç. Avui es tenen més eines, i més precises, per protegir el conjunt de la població sana i per tractar els pacients amb càncer. Aquests són els deu avenços més importants dels últims anys:

1. Investigació de les causes

Amb milions de persones afectades arreu del món, el càncer no és una malaltia més. L'enorme nombre de pacients fa que el càncer sigui una de les malalties que més interès desperten entre els investigadors. Les possibilitats de negoci per part de la indústria farmacèutica no són alienes a aquest interès.  El cost d'un tractament per càncer se situa entre els 20.000 i els 50.000 euros per pacient en funció del tipus de càncer i l'estadi en què es troba. En tot cas, la investigació sobre el càncer avança amb rapidesa, i això ha fet possible tenir una idea molt més acurada de quins són els motius pels quals es desenvolupen alguns càncers,  des de l'estil de vida (si fumem o no, què mengem, si fem exercici…) fins als factors genètics.

2. Prevenció

Els avenços en la investigació de les causes han permès els avenços en una àrea crucial, la de la prevenció. No hi ha consens entre els científics, però s'apunta que entre 5 i 9 casos de cada 10 estan relacionats amb factors de risc relacionats amb l'estil de vida. Tenir un coneixement més precís de per què s'originen alguns càncers ha servit per ajudar a evitar que apareguin. La lluita contra el tabac permet prevenir la incidència del càncer de pulmó, i els consells sobre com prendre el sol amb precaució busquen evitar l'augment de casos de càncer de pell. L'augment de la conscienciació sobre la importància de la dieta i l' exercici també s'emmarca en la lluita per evitar diferents tipus de càncer, com el de còlon.

3. Detecció precoç

L'augment sostingut en el nombre de casos i l'enorme cost que això té per a les finances públiques ha impulsat l'esforç per a la detecció precoç, tot i que, paradoxalment, molts programes s'han vist afectats per les retallades. Paradoxalment, perquè si el càncer es detecta en un estadi inicial tothom hi surt guanyant: les probabilitats de superar la malaltia amb èxit són molt més grans, el tractament és molt més senzill, curt i tolerable, i el cost és molt més reduït. La Generalitat té diferents campanyes orientades a la detecció precoç de càncers com el de còlon i recte, el de mama i el de coll d'úter. L'objectiu és detectar possibles tumors quan encara es troben en una fase inicial. Un avenç important és el de la biòpsia líquida. Per detectar un tumor, o per analitzar com evoluciona, fins ara s'extreia una mostra del teixit i s'analitzava. Un mètode que requereix fer una punció, una incisió o cirurgia, tots ells mètodes invasius. La biòpsia líquida, en canvi, detecta les mutacions mitjançant una simple mostra de sang.  L'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron és el primer del món que utilitza la tècnica.

4. L'evidència

El factor positiu de l'elevat nombre de casos és que els investigadors disposen avui d'una molt extensa base de dades. Fins no fa gaire els especialistes treballaven guiant-se per la seva pròpia experiència i pel que aprenien en l'escassa i no sempre accessible literatura científica. Ara milions de casos arreu del món donen moltes pistes per saber què cal fer i què cal evitar, i l'extraordinari augment d'experiments i estudis aporta un ingent volum d'informació. Una informació que, gràcies a internet, és fàcilment accessible. El coneixement sobre el càncer és molt més gran que mai, tant des d'un punt de vista quantitatiu com qualitatiu.

5. Coneixements genètics

Ja hem vist com la investigació ha permès vincular la majoria de càncers a factors relacionats amb l'estil de vida, i en segon lloc, a factors genètics. Justament, els últims anys molts equips d'investigadors han concentrat els esforços a estudiar la i nformació genètica que predisposa a desenvolupar determinats tumors. Això té una importància crucial, ja que permet actuar en el terreny de la prevenció, abans que el càncer es desenvolupi. A més els científics han aconseguit desxifrar la seqüència del genoma del càncer.

6. Tractaments individualitzats

Durant anys el tractament del càncer es limitava a un ventall relativament reduït de possibilitats que s'oferien a tots els pacients. Avui el tractament és molt més específic, i el descobriment del funcionament genètic dels tumors farà que aquesta singularització sigui molt més gran en el futur. Aquesta és, justament, l'àrea on més s'està avançant en l'actualitat, i els investigadors es mostren confiats que entrem en l'època dels tractaments individualitzats, cosa que vol dir teràpies molt més precises i efectives.

7. Radioteràpia

La radioteràpia ha estat sempre una de les teràpies més utilitzades en el tractament dels tumors malignes. Com qualsevol altre tractament, el de la radioteràpia presentava nombrosos efectes no desitjats, ja que produïa danys no només en els teixits afectats sinó també en els sans. Avui les coses han canviat molt i els avenços tecnològics, com el de la radioteràpia estereotàctica extracranial (SBRT), han permès un tractament més precís. La radioteràpia s'ha beneficiat no només dels progressos en el coneixement del càncer, sinó també dels avenços en sectors com la informàtica o el t ractament de la imatge. De fet, la simulació virtual i la planificació tridimensional, i la millora en els TAC, ressonàncies magnètiques i PET, donen als oncòlegs una informació més acurada que mai.

8. Quimioteràpia

Va ser un dels grans avenços de l'oncologia durant la segona meitat del segle XX. Com la radioteràpia, la quimioteràpia és molt efectiva en la lluita contra el càncer, i aconsegueix curar o, si més no, augmentar l'esperança de vida del pacient. Però, com passava fins ara amb la radioteràpia, també la quimioteràpia actua de forma indiscriminada, produint nombrosos efectes tòxics en els òrgans sans i generant complicacions i efectes secundaris indesitjats. Ara el futur passa per les teràpies dirigides, que ataquen directament les cèl·lules canceroses. És un futur que ja s'ha començat a aplicar. Si la radioteràpia s'ha beneficiat de les millores tecnològiques en el camp de la informàtica o la imatge, la quimioteràpia s'està beneficiant del desenvolupament de la biotecnologia, que permet atacar el nucli de les cèl·lules malignes.

9. Tècniques quirúrgiques

No només la radioteràpia i la quimioteràpia han experimentat canvis significatius els últims anys. També el camp de les intervencions quirúrgiques ha estat testimoni de millores substancials i, també aquí, els avenços en aquesta àrea es deuen a factors que no tenen res a veure amb la lluita contra el càncer, però que han contribuït a millorar de forma notable la resposta davant la malaltia. Entre aquests avenços cal destacar la introducció de la cirurgia robòtica, la cirurgia mínimament invasiva i la cirurgia guiada per la imatge. Es tracta d'operacions que permeten localitzar i extirpar tumors de forma molt més precisa i fiable, i limiten a més els efectes més incòmodes de qualsevol intervenció.

10. Immunoteràpia

Tots aquests avenços han fet que, tot i que més gent que mai pateix càncer, el nombre de supervivents hagi augmentat de forma notable. I ho continuarà fent.  Un estudi del University College de Londres preveu que l'any 2050 ningú més jove de 80 anys mori de càncer. Per fer-ho possible, els investigadors compten amb l'última arma en la lluita contra la malaltia: la immunoteràpia. Els investigadors afirmen que els resultats de les proves permeten afirmar amb rotunditat que la immunoteràpia acabarà amb els efectes secundaris de la quimioteràpia i farà possible curar malalts, fins i tot els que es troben en un estat terminal. La nova teràpia treballa estimulant les defenses naturals del cos, restaurant la resistència immunològica de l'organisme davant d'agents nocius. Els resultats són fins ara espectaculars, tot i que encara queden obstacles per remoure, entre ells el preu: quatre dosis d'alguns d'aquests fàrmacs costen, avui, 140.000 euros, una xifra de vertigen en una època de restriccions pressupostàries.

Més continguts de