Els focs forestals seran més freqüents

Calor sufocant, sequera, absència de cultius, focs forestals… Així és la Catalunya que ve

L'últim informe de l'Agència Europea del Medi Ambient sobre les conseqüències del canvi climàtic dibuixa un escenari molt complicat per a Catalunya i la resta de països de la Mediterrània

Els focs forestals seran més freqüents / CÈLIA ATSET

Se n'ha parlat molt, dels efectes del canvi climàtic, però la majoria de vegades els advertiments feien referència a les conseqüències en llocs molt allunyats de nosaltres: l' Àrtic, les Malvines, Austràlia… Dels efectes a Barcelona, Estocolm o Londres no se'n parla tant. Però l' Agència Europea del Medi Ambient acaba de fer públic un informe on fa exactament això: analitzar les conseqüències que el canvi climàtic tindrà en les vides dels europeus. Els resultats de l'informe, el més exhaustiu fet fins ara, no deixen lloc per a dubtes: Europa es veurà afectada, i molt, pel canvi climàtic, i els efectes es deixaran notar no només en els ecosistemes naturals, sinó també en l' economia i la salut dels ciutadans. Un panorama devastador del qual no se salvarà ningú, però que tindrà en Catalunya un dels països més afectats.

Els centenars de pàgines de diaris i minuts de ràdio i televisió dedicats al canvi climàtic no han aconseguit que la població acabi d'entendre que les seves repercussions van molt més enllà d'un augment de les temperatures. En un món on tot està interrelacionat, on l' extinció d'una espècie animal afecta altres espècies animals i plantes, on la desaparició d'arbres en un país afecta les precipitacions en un altre, on la sequera en una zona comporta un moviment de població cap a una altra… en aquest món moure una peça implica moure-les totes. I allò que afecta el clima afecta tots els àmbits de la vida a la Terra.

Els efectes del canvi

Tots vol dir tots, i aquest és el punt que emfatitza l'informe de la Unió Europea, que remarca que els riscos a què s'enfronta el continent seran cada vegada més nombrosos, i també més severs. Europa s'està escalfant a un ritme més accelerat que molts altres punts del planeta ( 1,5 graus més només en l'última dècada), i això es deixarà notar. Algunes de les conseqüències que el canvi climàtic produirà en les nostres vides són previsibles: onades de calor més habituals i intenses, més inundacions, episodis més freqüents i prolongats de sequera, tempestes més violentes, un nivell del mar més elevat, que negarà pobles i parts de ciutats. Són conseqüències relacionades directament amb el clima, que es tornarà més extrem: les regions més humides d'Europa ho seran encara més, però les més seques també ho seran més. Això afecta directament Catalunya.

Catalunya serà un dels països més afectats pel canvi climàtic

Altres efectes, com els que el nou clima provocarà en la vida de les persones i l'economia dels països, resulten més difícils de mesurar. Però d'afectacions n'hi haurà. Algunes regions es tornaran més inhòspites, fet que repercutirà especialment en els col·lectius més vulnerables: persones grans i amb pocs recursos econòmics es troben entre els sectors amb més risc de morir com a conseqüència dels episodis de calor i fred intensos. Les noves condicions climàtiques i els moviments migratoris que comportaran tindran la seva traducció en l' expansió de malalties que, limitades fins ara a determinades zones del món, arribaran a Europa; la febre del Nil serà una d'aquestes malalties desplaçades. A més, el canvi del món físic obligarà a un reajustament físic i psicològic que no tothom podrà superar, motiu pel qual es preveu un augment en el nombre d'afectats per trastorns mentals.

Pel que fa a l'economia, els seus efectes seran més duals i contradictoris, perquè sovint les pèrdues d'uns seran els guanys d'uns altres: l'esgotament dels bancs de pesca i la migració de peixos cap al nord suposarà la mort de la pesca en unes zones però la impulsarà en unes altres; el mateix passarà en l'àmbit de l' agricultura, on els cultius que es perdran al sud es guanyaran al nord; el turisme que marxi de llocs massa calorosos anirà a d'altres que ara reben menys visitants… Amb tot, sumant guanyadors i perdedors, els efectes seran devastadors per al conjunt d'Europa. Ja ho estan sent, de fet: es calcula que, des del 1980, el canvi climàtic ha suposat per al continent una factura de 400.000 milions d'euros.

Catalunya, entre els països més afectats

Els canvis econòmics tiraran sal a la ferida, perquè accentuaran encara més les desigualtats tradicionals d'Europa. Tothom s'hi veurà afectat, però no tothom amb la mateixa intensitat. I, segons les previsions, Catalunya serà un dels països més perjudicats, perquè la seva situació geogràfica la farà especialment vulnerable als canvis que portarà el nou clima. Catalunya patirà per partida doble: perquè està situada al sud —tot el sud del continent serà qui en sortirà més mal parat— i perquè té costes, un altre dels punts febles davant del canvi climàtic.

Europa s'està escalfant a un ritme més accelerat que molts altres punts del planeta

Els experts de l'agència del medi ambient han dividit Europa en set regions —àrtica, atlàntica, boreal, continental, mediterrània, marítima i muntanyosa– i han avaluat els riscos que amenacen cadascuna d'aquestes set zones. De totes, la que s'enfronta a un nombre menor de riscos és la dels països de l'Atlàntic —des de Galícia i el País Basc fins a Dinamarca. Això no vol dir que els perills de la zona siguin menors —amb episodis de pluges violentes i risc d'inundacions— sinó, senzillament, que seran menys nombrosos, sis. En l'altra costat de la balança, en la zona que s'enfronta a un nombre més gran de riscos, es troben Catalunya i la resta de països del Mediterrani, a més de Portugal i parts d'Ucraïna. En aquest cas el nombre de riscos s'eleva a disset. Són aquests:

 1. Fort augment en el nombre d' onades de calor
 2. Increment de la mortalitat (com a conseqüència de les onades de calor)
 3. Disminució de les pluges i del cabal dels rius
 4. Risc més gran d'episodis de sequera
 5. Risc més gran de pèrdua de biodiversitat
 6. Risc més gran de focs forestals
 7. Lluita per l'accés als recursos hídrics
 8. Augment de la demanda d' aigua per a usos agrícoles
 9. Reducció de les collites
 10. Riscos per a la producció ramadera
 11. Expansió de plagues
 12. Disminució del potencial de producció energètica
 13. Augment de la demanda energètica (per fer front a l'ús més elevat de l'aire condicionat)
 14. Disminució del turisme durant l'estiu (però increment potencial durant la resta d'estacions)
 15. Augment dels riscos climàtics
 16. Afectació negativa en la majoria de sectors econòmics
 17. Augment de la possibilitat de patir les conseqüències negatives del efectes que el canvi climàtic provoca en altres llocs del planeta

El que resulta interessant del nou informe és l'accent que posa en la interacció entre causes i conseqüències del canvi climàtic. L'augment d' inundacions, per exemple, implicarà moviments de població en uns casos i, en altres, l'encariment de la construcció o les assegurances. I els moviments migratoris comportaran canvis econòmics i demogràfics, perquè afectaran el comerç entre els països i comportaran costos en infraestructures i polítiques socials. Els conflictes bèl·lics també seran més freqüents en un món on hi haurà més competició per accedir a uns recursos cada cop més escassos. I, més enllà del drama humà, les guerres comportaran nous problemes socials, ecològics, comercials i econòmics. Un cercle viciós de proporcions gegantines.

El canvi climàtic és com fer caure una pedra de grans dimensions en un petit llac: l'impacte és lògicament més gran allà on cau la pedra, però els moviments que genera, grans o petits, arriben arreu. Pel que fa a Europa, Catalunya està situada en un dels extrems on aquests moviments es deixaran sentir més i amb més intensitat.

Més onades de calor i menys pluges: els efectes del canvi climàtic a Catalunya

Més continguts de