Ara Mateix

Diumenge canviem l'hora: a les tres seran les dues

Aquest diumenge a la matinada haurem d'endarrerir els rellotges una hora per adaptar-nos a l'horari d'hivern. Quan siguin les tres de la matinada endarrerirem el rellotge fins a les dues, si no és que els aparells, com l'ordinador o el telèfon, ja ho facin automàticament.

Tornarem així a l'hora central europea, una més tard que la del meridià de Greenwich, després de set mesos d'horari d'estiu. Es compleix així la directiva europea que regeix el canvi horari i que afecta tots els estats membres de la Unió Europea. Però, per què es fa el canvi horari

Un dels motius és adaptar la feina a les hores de sol i així consumir menys energia elèctrica. La pràctica d'endarrerir el rellotge una hora a l'hivern i avançar-lo a l'estiu es va generalitzar de forma desigual a partir del 1974, quan va produir-se la primera crisi del petroli. Els detractors d'aquest costum, per contra, en neguen la utilitat, i afirmen que té un impacte negatiu en la salut.