Publicitat
Publicitat

MEDI AMBIENT

El 80% dels envasos ja van al contenidor de reciclatge

El liderat català en el reciclatge d'envasos domèstics es consolida. Segons les últimes dades, presentades ahir per la gestora de residus Ecoembes, el 2011 els catalans van reciclar 221.500 tones d'envasos, el 78% del total. Aquesta xifra està deu punts per sobre de la mitjana estatal i és equiparable a les d'Alemanya, Àustria i Dinamarca, que estan a la franja alta del reciclatge a Europa. El percentatge assolit també supera amb escreix els objectius fixats per la Comissió Europea: un 55%. Les dades es refereixen tant als envasos lleugers que van al contenidor groc (plàstic, llaunes i brics) com als que van al contenidor blau (paper i cartró). El 2011 cada català va aportar de mitjana uns 15,25 kg d'envasos al contenidor groc, un 34% més que a la resta de l'Estat. En el cas dels envasos per al contenidor blau, la xifra va ser de 23,7 kg, un 30% més que a l'Estat.

El director de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), Josep Maria Tost, va recordar que el lideratge català no només es produeix en els envasos sinó també en la recollida selectiva de tots els residus. "La societat catalana té molt arrelat el concepte de separar i aprofitar, i així generar una economia cíclica al voltant de les primeres matèries que provenen d'aquests residus".

Menys emissions

L'augment del reciclatge i la recollida selectiva tenen un efecte directe en la reducció del consum d'energia i de les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

Tot i el bon nivell de reciclatge, l'índex de recollida selectiva a Catalunya només s'ha incrementat un 0,1% entre el 2011 i el 2010. L'any passat cap fracció va experimentar un gran augment de la recollida selectiva. En algunes fraccions, com ara el paper i els voluminosos, fins i tot va disminuir. L'ARC atribueix aquesta tendència a la retracció del consum i als furts. Paral·lelament, la generació de residus per part de la ciutadania està baixant i ha passat d'1,53 kg per persona i dia a 1,47 kg.

L'

Més continguts de