Pandèmia

El covid-19 duplica la mortalitat prevista a Catalunya entre el març i l'abril

El 82% de les defuncions es registren entre majors de 75 anys i més en dones perquè tenen una esperança de vida més alta

Encara no se sap del cert quantes vides s'ha emportat el covid-19, però els registres de mortalitat donen una idea general, per bé que incompleta, de l'abast de la pandèmia. Segons un informe de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), l es estimacions dels registres civils de Catalunya s'han quedat curtes i, només entre el 13 de març i el 22 d'abril, les defuncions es van duplicar. En els 40 dies més crítics de l'emergència sanitària es van comptabilitzar 13.476 defuncions per totes les causes quan, d'acord amb les defuncions diàries per totes les causes comptabilitzades els últims cinc anys, se n'esperaven 6.994. Això significa que el covid-19 ha suposat un excés de defuncions de 6.482 i ha fet aflorar un 92,7% més de víctimes als registres de les que es consideraven "esperables". 

En aquest excés de defuncions, la població menor de 65 anys pràcticament no hi és representada (18,1%). En canvi, la població de 75 anys o més és el grup en què la diferència entre les defuncions observades i les esperades és més gran, amb un 106,9% més. L'informe també valora que si no es tenen en compte les morts catalogades per covid-19, entre el 2 i el 24 d'abril s'han evitat 1.415 morts en accidents de trànsit o accidents laborals, i l'AQuAS ho atribueix al confinament.

Catalunya afegeix més de 8.000 morts als registres civils i ja té un excés de mortalitat del 96%

La radiografia és preliminar i incompleta a falta que el Registre de Mortalitat de Catalunya tingui els certificats de defunció de tota la població i pugui codificar les causes de mort, i determinar quines es poden atribuir al covid-19 i quines no. A més, és possible que alguns decessos encara no s'hagin registrat, ja que en període de pandèmia la recollida de dades és més lenta i feixuga i durant setmanes  les notificacions s'han anat endarrerint

L'estudi s'ha elaborat a partir de la informació proporcionada per les funeràries –que declaren al departament de Salut el nombre de morts per covid-19– i s'ha complementat amb les notificacions recollides pel Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (SUVEC) i amb les dades del total de defuncions observades des de l'1 de desembre del 2019 fins al 24 d'abril del 2020 que provenen del Registre Central d'Assegurats (RCA) del CatSalut. "Aquesta anàlisi és una primera avançada amb les dades provisionals actualment disponibles que, tan aviat com el Registre de Mortalitat de Catalunya tingui els certificats de defunció de tota la població i pugui codificar les causes de mort, s'haurà d'actualitzar", apunten els investigadors.

La mortalitat a Catalunya es va disparar un 62% la segona quinzena de març

Forta feminització de la gent gran

Les 12.434 defuncions recollides per les funeràries evidencien diferències per sexe i edat. El 81,7% de les morts entre el 7 de març i el 25 d'abril a Catalunya es registren en els majors de 75 anys i, en nombres absoluts, entre les dones. El departament de Salut ho atribueix a l'esperança de vida més alta de les dones i la consegüent feminització del grup d'edat més avançada. Ara bé, la incidència mesurada amb la taxa bruta de mortalitat és superior entre els homes en tots els grups d'edat. En nombres absoluts, l'informe constata més defuncions entre els homes abans dels 75 anys i més en les dones a partir dels 75.

Entre el 7 de març i el 25 de maig, quan es van registrar 12.146 defuncions causades pel virus, Catalunya tenia una taxa bruta de 158,7 defuncions per cada 100.000 habitants. Del total de defuncions, el 51,5% van ser dones i el 48,5% homes. Per grups d'edat, el 6,4% de defuncions es van produir en menors de 65 anys; el 12% entre 65 i 74 anys, i el 81,7 % en població de 75 anys o més.