Salaris dignes i igualtat de gènere: els nous requisits de l'Ajuntament de Barcelona per adjudicar un contracte

Els nous criteris d'adjudicació volen reduir la importància de l'oferta econòmica i potenciar aspectes com el comerç just, la conciliació familiar o l'impuls de la petita i mitjana empresa

L' Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest dilluns la 'Guia de la contractació pública social', un instrument que marca els criteris d'adjudicació de concursos mitjançant el qual el consistori vol lluitar contra la precarització laboral. L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha destacat que la guia ha de ser "una eina de transformació econòmica i social" que serveixi "com a punt de partida per millorar les condicions laborals a la ciutat". Així, els nous criteris d'adjudicació volen restar pes a l'oferta econòmica i potenciar, per contra, aspectes com la igualtat de gènere, el comerç just, la conciliació familiar o l'impuls de la petita i mitjana empresa.

La guia recull que l’incompliment de les condicions d’execució contractual pot ser objecte de penalització com a falta molt greu o d’extinció del contracte. Aquestes són algunes de les línies principals de la nova directriu de la ciutat a l'hora d'adjudicar contractes:

Drets laborals

 • Manteniment de les condicions del conveni. Condició d’execució obligatòria: que l’empresa contractista mantingui els salaris i les condicions laborals sectorials.
 • Estabilitat de la plantilla. Criteri d’adjudicació: valoració de la política laboral de l’empresari en relació amb la contractació indefinida dels treballadors.
 • Salaris justos. Criteri d’adjudicació: que l’empresa ofereixi una retribució salarial superior a l’establerta per conveni.
 • Subrogació de la plantilla laboral. Condició d’execució obligatòria: en determinats contractes es garantirà la permanència de les persones que ja executaven la prestació.
 • Valoració del preu. Criteri d’adjudicació: el preu no sempre ha de ser el factor determinant de l’adjudicació.


Nova governança

 • Participació social en la contractació pública. En el procés de valoració d’ofertes es pot demanar la col·laboració d’organitzacions socials representatives

Drets socials

 • Igualtat de gènere. Condició d’execució obligatòria: l’empresari ha de presentar les mesures o el pla d’igualtat de gènere.
 • Conciliació coresponsable del temps. Condició d’execució obligatòria: cal vetllar per la conciliació del temps laboral, familiar i personal.
 • Accessibilitat universal. Condició d’execució obligatòria: s’ha de verificar que l’empresari disposa de les mesures corresponents.
 • Persones treballadores amb discapacitat. Condició d’execució obligatòria: s’ha de verificar que les empreses obligades compleixen amb el requisit que com a mínim el 2% de la plantilla són persones amb discapacitat.


Nou model d’economia

 • Impuls de l’economia cooperativa, social i solidària. Condició d’execució obligatòria: en funció de la tipologia del contracte s’ha de subcontractar una part del contracte a una empresa d’aquest sector.
 • Compra pública ètica. Condició d’execució obligatòria. Compliment de les normes sociolaborals en el procés productiu i en la distribució comercial.
 • Protecció de la petita i mitjana empresa. Condició d’execució obligatòria: pagament directe al subcontractista per part de l’Ajuntament, en cas de morositat del contractista principal.

La 'Guia de contractació pública social' haurà de ser aplicada pel conjunt de l’Ajuntament i de les empreses i entitats amb participació majoritària que formen el grup municipal. Les diferents mesures que es recullen a la guia s’inclouran en els models de plecs de clàusules administratives particulars, segons el tipus contractual. Aquest procés culminarà amb l’aprovació en els propers mesos d’un nou decret municipal de contractació social i mediambiental que substituirà el decret de l’alcaldia actual, i vigent del 20 de novembre del 2013, que modificarà les normes que corresponguin per adequar-les a aquests objectius.

El primer tinent d'alcaldia, Gerardo Pisarello, ha destacat que la guia haurà de ser "el nou pacte social" de la ciutat, una eina que "pal·liï la precarització i garanteixi una economia sostenible i justa". Pisarello també ha celebrat que la signatura de la guia hagi comptat amb un ampli consens social, ja que la seva culminació ha comptat amb 18 entitats socials i empresarials de Barcelona.

La seva aplicació podrà suposar la fi de situacions com la que es va donar fa uns mesos en l'adjudicació de l'atenció domiciliària a la ciutat. Dues constructores, la de Florentino i Sacyr, es van quedar amb el contracte i van desbancar una empresa social.