EL REPTE D'ENVELLIR

Com cuidar els avis, en 60 clics

La xarxa de serveis socials de Catalunya és àmplia i l'oferta és diversificada, tant en l'àmbit públic com en el privat. La majoria de prestacions es tramiten per via telefònica o 'in situ', però internet ens brinda tota la informació que necessitem per saber els recursos que tenim a l'abast i a qui els hem de demanar

L'augment de l'esperança de vida atorga un pes social a l'alça a les persones grans. Les estructures familiars han canviat, i els joves es troben amb la necessitat de cercar noves fórmules per fer-se càrrec dels familiars d'avançada edat. Internet ens pot ajudar a orientar-nos en aquesta tasca, especialment a l'hora de saber els serveis que ens ofereix tant l'administració pública com les entitats privades. No obstant això, cal ser ordenats en la cerca i és bàsic conèixer les pàgines web imprescindibles i les paraules clau que cal cercar-hi.

Les principals webs es poden tenir a l'abast en 60 clics, començant per la pàgina del departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, que permet conèixer la carta de serveis públics en l'àmbit de la vellesa.

L'itinerari continua per pàgines relacionades amb la llei de la dependència, amb malalties vinculades a la vellesa, amb la tria del lloc perquè hi visqui la gent gran i molts d'altres apartats.

Podeu llegir-ho i navegar pels 60 enllaços a l' ARA PREMIUM.