Esteu d'acord a limitar l'accés al Facebook a les aules?

Votar 1973 Vots | Resultats

  • Sí, és una distracció innecessària 90%

  • Sí, perquè alenteix la xarxa 1%

  • No, forma part de la relació dels alumnes amb el món 8%

1973 Vots | Tornar