La despesa dels pacients dels geriàtrics gairebé es triplica

Suposa més de 6.000 euros cada any, de mitjana, per al sistema sanitari

Més de 6.000 euros cada any. Aquesta xifra és la despesa que suposen per al sistema sanitari, de mitjana, els pacients de les residències d’avis. La seva despesa sanitària anual -de 6.139 euros- multiplica gairebé per tres la de la població catalana de la mateixa edat -de 2.295 euros-. Segons les dades del 2016, més de la meitat de la despesa dels usuaris de les residències es deu als ingressos a hospitals d’aguts -implica el 33% de la despesa- i el consum de fàrmacs -representa el 30%-. De fet, els ingressos a hospitals d’aguts i a recursos sociosanitaris són, en percentatge, les parts de la despesa sanitària que més creixen. En canvi, la despesa relativa a les visites a atenció primària i a consultes externes es redueix.

Així ho exposa un informe del departament de Salut que analitza l’ús dels recursos i la despesa sanitària dels pacients de les residències geriàtriques. L’estudi del 2016 apunta que les persones grans ingressades en residències van més a urgències i prenen més medicaments, a part que el seu ús dels recursos d’internament augmenta. La taxa d’hospitalització en centres d’aguts és de gairebé el doble que la de la població de la seva edat i la utilització de recursos sociosanitaris es multiplica per quatre. Per això, un objectiu del nou model d’atenció per als usuaris de les residències d’avis és frenar els ingressos.

L’informe també destaca que l’edat mitjana dels pacients de les residències no ha parat de pujar, i ara ja se situa per sobre dels 80 anys: el 2012 era de 75,7 anys per als homes i de 78,1 anys per a les dones, mentre que el 2016 és de 81,9 anys per als homes i de 84,5 anys per a les dones. Els pacients que hi viuen són, de mitjana, deu anys més grans que la resta de la població catalana de més de 64 anys. L’estudi observa que del 2012 al 2016 s’ha envellit la població de les residències geriatries, perquè els usuaris de 85 a 94 anys són els que més creixen i el grup de més de 94 anys comença a tenir presència.

Més patologies cròniques

Del total de la població general de Catalunya, el 15% de les persones tenen patologies cròniques de màxima complexitat o de risc alt o moderat. En canvi, a les residències d’avis aquest percentatge representa el 75% dels pacients. A tot això, l’informe conclou que es detecta un descens de les persones de 64 anys o més que ingressen a les residències geriàtriques: dels 24.200 pacients per cada milió de població del 2012 es passa als 12.000 del 2016. L’estudi ho atribueix a la crisi econòmica per les famílies que van decidir tenir cura de les persones grans i no ingressar-les.

Més continguts de