El doble grau en física i matemàtiques torna a ser la carrera amb la nota de tall més alta

Set de cada deu estudiants assignats entren a la carrera i universitat que havien sol·licitat en primera opció, un 5% més que l'any passat

El doble grau en física i matemàtiques torna a ser, un any més, la carrera universitària amb la nota de tall més alta per al curs 2014-2015, amb un 12,741 (sobre 14) a la UAB, segons les dades fetes públiques aquest divendres per la secretaria d'Universitats i Recerca. El segon lloc l'ocupa la mateixa carrera a la UB, amb una nota de 12,562, i entre les deu primeres posicions hi ha els sis graus de medicina que s'ofereixen a Catalunya, essent la nota més alta per cursar aquest grau un 12,460 (UB) i la més baixa un 12,058 (Universitat de Girona).

Completen la llista el grau en enginyeria física a la UPC (12,094), en sisena posició, i el grau en enginyeria en tecnologies aeroespacials a la Universitat Politècnica de Catalunya (12,003) en desena. El cap de l'Oficina d'Accés a la Universitat, Jesús Maria Prujà, ha destacat en roda de premsa que es tracta d'un rànquing gairebé idèntic al de l'any passat. Aquí es poden consultar totes les notes de tall del curs 2014-2015.

Pel que fa als 10 ensenyaments més sol·licitats en primera preferència, aquest són: Medicina (UB), Administració i direcció d'empreses (UB), Psicologia (UB), Infermeria (UB), Medicina (UAB), Enginyeria en Tecnologies Industrials (UPC), Dret (UB), Veterinària (UAB), Enginyeria Informàtica (UPC) i Psicologia (UAB).

Assignats en primera preferència 7 de cada 10 estudiants

El secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya, Claudi Alsina, ha posat de relleu el fet que un 88% des alumnes preincsrits ja tinguin assignada una plaça en alguns dels estudis sol·licitats, dels quals un 70,14% han estat assignats a la plaça que havien sol·licitat en primera preferència (5 punts percentuals més que de l'any passat)."Es tracta d'un encaix positiu, és bo que cada vegada el sistema públic pugui oferir bones possibilitats formatives ajustades al què els alumnes demanen. I més, en una joventut com la catalana en què el factor vocació els influeix molt més en l'elecció de la primera preferència que no pas els de tipus econòmic", ha afirmat Alsina

Menys alumnes de cicles formatius a magisteri

Enguany, dels 601 estudiants provinents de Cicles Formatius de Grau Superior que volien accedir als graus d'Educació infantil i d'Educació primària, tan sols 204 han superat les Proves d'Aptitud Personal (PAP). Dels estudiants provinents de les PAU, 1.120 dels 1.240 que havien sol·licitat aquests estudis han superat les PAP.

Alsina ha recordat que les PAP consistien en realitzar una prova de Llengua catalana i una de Llengua castellana, en el cas dels alumnes CFGS. Als estudiants de les PAU se'ls ha avaluat en funció dels exàmens de Llengua i literatura catalana i castellana. En tots dos casos, la mitjana mínima requerida ha estat un 5, amb una nota mínima de 4 en cadascuna de les dues proves.

Tot i aquests requisits, els secretari general ha destacat que enguany la nota de tall a dues carreres de magisteri han baixat dos punts. En canvi, la nota de tall per cursar el doble grau s'ha mantingut. Així, Alsina ha explicat que aquest descens de la nota és causa de que aquest any hi ha hagut molts menys alumnes procedents de cicles formatius que s'han presentat per accedir a cursar magisteri.

El 2013 un total de 1.896 provenien de les PAU per fer magisteri i 1.233 de Formació Professional, mentre que aquest curs, 1.422 provenen de les PAU i 446 de cicles formatius

Resultats per gènere poc significatius

De la seva banda, la coordinadora de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) a Catalunya, Pilar Gómez, ha recordat que més d'un 95% dels estudiants han superat les PAU aquest any, i que la a nota mitjana ha estat de 6,474 (augmenta a la demarcació de Girona, la més alta, fins al 6,5868). Després d'apuntar que entre els examinats hi havia un 56,91% de noies i un 43,08% de nois, ha destacat que els resultats per gènere "no són gaire significatius".

Un 12% d'estudiants estrangers sol·liciten la Ramon Llull

La Universitat Ramon Llull (URL) ha informat aquest divendres en un comunicat de les xifres referents a l'assignació de places per accedir als estudis de grau del curs 2014-2015. La demanda de places ha estat superior respecte els dos anys anterior: per a les 3.240 places ofertes per estudis de grau s'ha obtingut una demanda de 3.922 sol·licituds. Els estudis que han tingut més demanda són direcció d'empreses BBA, dret, infermeria, publicitat i relacions públiques, ciències de l'activitat física i de l'esport, disseny i psicologia.

El procés d'admissió d'estudiants a la URL es realitza a partir de les notes de selectivitat  i d'unes proves específiques d'aptitud acadèmica per estudis. Per tant no és aplicable el sistema de les notes de tall de la preinscripció universitària de Catalunya en la qual la URL no hi participa.

En el comunicat, la URL destaca el fet que, del total de sol·licituds, 463 corresponen a estudiants internacionals (un 12 %). Actualment, la URL té estudiants estrangers regulars de 102 països d'arreu del món.