Les agents dels Mossos tindran preferència davant els homes en les proves d'accés i ascens

La discriminació positiva només s'aplicarà en cas d'empat i si la presència femenina és inferior al 40%

Nova mesura als Mossos d'Esquadra per buscar la igualtat entre els homes i les dones al cos. Mentre no s'aprovi el pla d'igualtat de la policia catalana, el Govern ha modificat la llei que regula els Mossos –la 10/1994– per donar preferència a les agents davant els homes en les proves d'accés i ascens. Aquesta discriminació positiva només s'aplicarà en cas d'empat i si la presència femenina en aquella categoria és inferior al 40%. El text deixa clar que la preferència es reduirà als casos en què les dones estiguin "en igualtat de criteris pel que fa a la idoneïtat de perfil amb les persones aspirants de l'altre sexe". En situacions així, en què hi hagi un empat de puntuació en l'ordre de classificació, "s'atendrà la necessitat de garantir l'equilibri entre dones i homes a la plantilla del cos".

Les agents dels Mossos tenen més formació que els homes però ascendeixen menys

El fet és que les dones suposen tan sols el 21,09% dels membres de la policia catalana. A la primera jornada interna sobre la perspectiva de gènere que va tenir lloc fa dos mesos al complex central Egara, la cap de la unitat d'igualtat i equitat dels Mossos, la inspectora Rosa Gubianes, va explicar que el 43% de les dones que formaven part del cos tenien estudis superiors o universitaris; un percentatge que entre els homes es redueix al 29%. Però tot i estar més formades, les dones ascendeixen menys que els homes i el 94% dels comandaments són homes. Per això va avançar que el pla d'igualtat plantejaria una revisió tant de les proves d'accés al cos, que fins fa dues promocions encara exigien una alçada mínima –un requisit que discriminava les dones–, com dels processos d'ascens.

Més places a la pròxima promoció

En principi, la nova mesura ja s'aplicaria a la pròxima promoció dels Mossos que, segons ha informat el Govern, al final serà de 435 agents, en comptes dels 245 previstos d'entrada. Ara s'ha argumentat que per "revertir el dèficit de plantilla amb la màxima urgència" la convocatòria serà de 435 places –incloses les 245 previstes–. La Generalitat ha defensat la discriminació positiva al cos perquè "és conseqüent" amb el que es fa en l'àmbit europeu "per garantir el màxim d'igualtat en la composició de les plantilles policials", i destaca les accions que es focalitzen en els processos de selecció.

La conciliació i les proves d’accés, reptes per a la igualtat als Mossos

El Govern ha pres aquesta decisió després que el Parlament modifiqués l'any passat, amb la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, la llei de les policies locals per establir que s'han de reservar a les dones entre un 25% i un 40% de les places per accedir als cossos i a les diferents categories. La primera administració que ho va aplicar va ser l'Ajuntament de Barcelona, que va introduir el canvi en les convocatòries de la Guàrdia Urbana, on el 14% de la plantilla són dones.