Els serveis mínims per la vaga d'ensenyament hauran de garantir un mestre per cada quatre aules

Instituts i escoles bressol hauran de disposar de com a mínim d'un membre de l'equip directiu i un auxiliar administratiu durant tota la jornada

Els centres hauran de tenir actius, com a mínim, un membre de l'equip directiu i un auxiliar administratiu per la vaga convocada per aquest dimarts a tot el sector de l'ensenyament,. A més, als centres d'educació infantil i primària, que cobreix l'alumnat d'entre els 3 i els 12 anys, haurà de treballar un docent per cada quatre grups, mentre que a les escoles bressol, ho haurà de fer un terç de la plantilla.

La Generalitat ha fixat aquests serveis mínims per tal de garantir l'atenció dels estudiants que vagin a l'escola. També es recomana que els treballadors que compleixin aquests serveis mínims siguin els treballadors que no exerceixin el dret de vaga.

El departament d'Empresa i Ocupació ha fixat els serveis mínims per la vaga d'ensenyament convocada aquest dimarts en un membre de l'equip directiu del centre, que pot ser el director, el coordinador pedagògic, el cap d'estudis o el secretari i un auxiliar administratiu o un subaltern en els centres en què el personal docent també estigui afectat per la vaga. Aquests serveis els hauran de complir tots els centres escolars, mentre que els d'educació infantil i primària també hauran de disposar d'un docent per cada quatre grups. A les escoles bressol, un terç de la plantilla haurà de treballar.

A través de la publicació d'aquests serveis mínims al Diari Oficial de la Generalitat, es recomana als afectats que siguin coberts majoritàriament per a treballadors que no vulguin exercir el seu dret de vaga.

Els professionals docents i no docents de tots els centres educatius de Catalunya, inclosa la universitat, estan cridats a la vaga aquest dimarts per mostrar el rebuig unitari i frontal a les retallades en educació que s'han aplicat tant des del departament d'Ensenyament com dels del ministeri d'Educació. Segons els sindicats, les retallades empitjoren les condicions del personal docent i no docent dels centres escolars, i representen un pas enrere en la qualitat de l'educació.