Una nova tècnica de reprogramació cel·lular reverteix els signes de l'envelliment

Un estudi fet amb ratolins vius obre la porta a opcions terapèutiques, abans insospitades, per augmentar la longevitat

L' envelliment no és un procés que vagi en una sola direcció, sinó que té plasticitat i amb una modulació meticulosa es pot revertir. Aquesta idea no és nova, però sí que ho és un  estudi publicat aquest dijous a la revista 'Cell' que ha demostrat la seva validesa a partir d'una prova amb ratolins vius, L'estudi, dirigit per científics del Salk Institute for Biological Studies de Califòrnia, ha demostrat que qualsevol cèl·lula es pot convertir en cèl·lula mare pluripotent sense que perdi la seva identitat. Així, les cèl·lules són capaces de dividir-se indefinidament, com les embrionàries, transformar-se en qualsevol tipus de cèl·lula present a l'organisme i revertir els signes de la vellesa. La tècnica descoberta permet una modulació, que, a més d'impulsar a les cèl·lules de la pell humana a convertir-se en joves de nou, ha aconseguit, gràcies a la reversió dels signes de l'ancianitat i l'augment de l'esperança de vida en un 30%, el rejoveniment de ratolins amb malalties de vellesa prematura.

Juan Carlos Izpisúa Belmonte, del Salk Institute, lidera el treball en el qual també ha participat Josep Maria Campistol, director general i nefròleg de l' Hospital Clínic de Barcelona. Precisament Campistol assegura que aquest estudi proporciona informació sobre possibles opcions terapèutiques, insospitades abans, per augmentar la longevitat, tot i que reconeix que caldran més estudis per poder utilitzar la tècnica en humans. De fet, un procés al laboratori pot no funcionar a tot un organisme. Si bé la divisió cel·lular ràpida és fonamental per al creixement dels embrions, en adults aquest creixement s'associa al càncer. A més, tenir grans quantitats de cèl·lules que han estat restablertes a un estadi embrionari en un adult podria portar a una fallada orgànica.

L'equip de científics es va preguntar si hi hauria algun benefici en utilitzar aquesta tècnica per a períodes més curts dels que s'utilitzen habitualment. Per dur a terme la investigació, van utilitzar cèl·lules de la pell de ratolins amb una malaltia genètica que provoca l'envelliment prematur. L'equip d'Izpisúa va induir per un curt període els factors de Yamanaka. En analitzar aquestes cèl·lules, els científics van veure que havien revertit múltiples signes de l'edat, però sense perdre la seva identitat com a cèl·lules de la pell. El proper pas que van voler donar aquests investigadors és comprovar si aquest procés es pot dur a terme en animals vius.

A la vista de les dades obtingudes amb les cèl·lules, es va utilitzar el sistema de reprogramació de curta durada durant períodes cíclics en ratolins vius amb la mateixa malaltia. Els resultats van ser extraordinàriament positius: els rosegadors tractats amb aquest procediment semblaven més joves; la seva funció cardiovascular, per exemple, havia millorat i, encara més sorprenent, vivien un 30% més que els ratolins no tractats. A més, els animals mostraven una recuperació cel·lular de l'afectació causada per la progèria i també de la causada per l'envelliment normal.