El govern espanyol fragmenta Adif en dos per separar la gestió de l'alta velocitat del tren convencional

El gestor de les infraestructures dels TGV s'haurà de finançar amb els ingressos propis, mentre que l'altra part seguirà depenent dels pressupostos de l'Estat

El govern ha aprovat aquest divendres la segregació de l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (Adif) en dues societats per separar les activitats d'alta velocitat de les de via convencional.

La ministra de Foment, Ana Pastor, ha explicat després del consell de ministres que aquest reial decret llei desenvolupa "la nova configuració d'Adif", amb l'objectiu d'aconseguir una "major racionalització" del sector ferroviari i la "màxima eficiència" i estabilitat pressupostària.

Adif Alta Velocitat s'encarregarà de la construcció i administració de totes les infraestructures d'alta velocitat, de les "funcions que se li transfereixin", de les estacions d'AVE, i de les telecomunicacions i el subministrament energètic.

Aquesta societat finançarà "majoritàriament les seves despeses amb els seus ingressos i amb els ingressos del mercat", i concentrarà "la major part de les inversions i del deute", alhora que garantirà les condicions laborals de tots els seus treballadors.

L'Adif "tradicional" gestionarà tant la xarxa convencional com tots els negocis que no siguin transferits a la societat especialitzada en alta velocitat. Es finançarà mitjançant transferències dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) i formarà part de la comptabilitat nacional, encara que "sense computar com a deute públic", ha precisat Pastor.

La ministra ha subratllat que la segregació no suposarà "increment de dotacions ni retribucions ni despeses de personal".

També ha assenyalat que el govern espanyol està "iniciant el procés de liberalització del sector i aquestes són les noves regles que operaran", és a dir, que la normativa permet que les dues societats "puguin acudir als mercats financers".