Els europeus del nord continuen sent els més preocupats per la crisi climàtica

Els del sud i de l'est identifiquen encara la pobresa o l'economia com els grans problemes globals

Els últims anys la crisi climàtica ha escalat al capdamunt de l'agenda política global, sobretot després de les protestes de milers d'estudiants liderats per la jove sueca Greta Thunberg. Però, malgrat que la preocupació per la situació mediambiental del planeta ha augmentat de manera general, són justament països del nord d'Europa, com Suècia, els que continuen mostrant més preocupació. Les dades de l'últim Eurobaròmetre elaborat per la Comissió Europea mostren que els països del sud d'Europa o els de l'est encara consideren la pobresa, la fam o fins i tot la situació econòmica el principal problema global. 

En els resultats a la pregunta de quin consideren que és el problema global "més seriós", països com Dinamarca (47%), Suècia (50%) o Finlàndia (30%) presenten els percentatges més elevats de població que respon que es tracta del canvi climàtic. La mitjana europea de ciutadans que consideren el canvi climàtic el problema global més seriós és del 23%. A Espanya el percentatge és del 18%. La majoria d'europeus (27%) consideren, en canvi, que és la pobresa, la fam i la falta d'aigua. Espanya és justament el país on hi ha més persones (45%) que responen que aquest és el problema global més seriós, mentre que per exemple a Dinamarca el percentatge és dels més baixos (16%). A més, en països com Itàlia i Romania consideren majoritàriament que el problema és la situació econòmica. 

Tot i això, la tendència és clarament d'augment de la preocupació per la crisi climàtica i de descens en la resta de qüestions. De mitjana a la UE, el percentatge de ciutadans que el consideren el principal problema global ha augmentat 11 punts respecte a l'any anterior, mentre que en la resta de casos s'ha registrat un descens. Amb l'excepció, això sí, del percentatge de ciutadans que identifiquen la situació econòmica com el principal problema, que ha augmentat tres punts. 

Un 98% d'espanyols creuen que el canvi climàtic és un problema molt seriós

Dins aquest Eurobaròmetre Espanya també és una mostra de la tendència a un augment de la preocupació mediambiental. Concretament, mentre el 79% dels europeus consideren que el canvi climàtic és un problema "molt seriós", a Espanya el percentatge també s'eleva fins al 98%. També supera la mitjana europea la porció d'enquestats que asseguren que han emprès alguna acció personal per lluitar contra la crisi climàtica: un 75% dels entrevistats responen afirmativament a aquesta pregunta, mentre el percentatge és del 60% al conjunt de la UE. Entre aquestes accions, la majoria passen pel reciclatge o per reduir el consum. D'altra banda, un 68% dels espanyols estan d'acord que la Unió Europea redueixi les emissions per aconseguir la neutralitat climàtica el 2050, un percentatge també superior al 54% de la mitjana de la UE.