Un grup de pares exigirà a Wert que compensi el cost de l'escola en català durant el franquisme

Demanen al ministeri d'Educació que indemnitzi amb 6.000 euros per alumne i curs les famílies que van haver de suportar les despeses dels centres educatius en situació de clandestinitat

Que l'Estat compensi el cost que van assumir les famílies per tenir escola catalana durant el franquisme en l'àmbit privat. Aquest és l'objectiu d'un grup de pares i mares que han promogut una reclamació al ministeri d'Educació, Cultura i Esports per exigir una indemnització que repari els perjudicis causats per la discriminació lingüística, ja que les classes en llengua catalana estaven prohibides i perseguides pel règim.

Els demandants plantegen que el ministeri segueixi  el mateix criteri de valoració amb el qual ha calculat el cost d'escolaritzar els alumnes en llengua castellana. La petició, que encara no s'ha formulat a l'espera de recollir més adhesions, preveu que la compensació sigui de 6.000 euros per escolar i curs, amb efectes des del setembre del 1939 fins al juny del 1980, el darrer exercici en què l'Estat va assumir la competència abans de transferir-la a la Generalitat.

El text de la demanda, promoguda per Josep Oriol Panyella, ja compta amb el suport de famílies vinculades a les escoles Santa Anna, Nabí, Costa i Llobera, Pompeu Fabra, Estel, Ginesta, Tàber, Cooperació Escolar, Àngels Garriga i Betània-Patmos de Barcelona. També estan mobilitzades pares i mares de les escoles Jungfrau i Artur Martorell de Badalona. Les adhesions es recullen en el correu electrònic catalaalescola@gmail.com.

A partir dels anys 50 i fins al final del franquisme van aparèixer iniciatives privades de creació d'escoles, on de manera clandestina es feia educació en català amb l'esforç econòmic dels pares i la col·laboració dels mestres. Molts d'aquests centres eren cooperatives i es van integrar al Col·lectiu d'Escoles per l'Escola Pública Catalana (CEPEPC).

El grup de pares i mares consideren que l'Estat va vulnerar el dret a l'escolarització en llengua catalana i que aquest fet ha de ser reparat d'acord amb els principis establert per les Nacions Unides en el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.

Més continguts de