Els gasos d'efecte hivernacle a Espanya registren la pujada més gran en 15 anys

Les emissions creixen un 4,4% el 2016, principalment per la generació elèctrica

Les emissions de gasos d'efecte hivernacle van assolir a Espanya les 338,8 milions de tones, la qual cosa va suposar un augment d'un 4,4% respecte al 2016 i l'augment interanual més important des del 2002, segons dades del govern espanyol. El sector elèctric és el principal responsable de la pujada a causa de l'increment d'activitat de les centrals de carbó i de cicles combinats de gas, que van contribuir a fer que les emissions es disparessin un 18,8%. Per contra, la sequera de fa dos anys va fer que la producció hidràulica d'electricitat caigués pràcticament a la meitat.

Les dades d'emissions es recullen a l'avanç de l'Inventari d'Emissions de Gasos d'Efecte Hivernacle (GEH) corresponent al 2017, que són les informacions preliminars que el govern espanyol envia a la Comissió Europea per a la seva validació. A banda del sector elèctric, les altres fonts que van contribuir a generar més quantitat de gasos d'efecte hivernacle –responsables de l'escalfament global del planeta– van ser el sector industrial, que va emetre un 3,2% més i el transport per carretera (+2,9%).

En canvi, els sectors que van reduir les emissions de GEH van ser el sector residencial (-2,8%) i l'ús de gasos fluorats (-17,2%).

El secretari d'estat de Medi Ambient, Hugo Morán, ha reconegut que es tracta d'un "balanç negatiu" i que cal més penetració de les fonts renovables en el mix energètic. "Espanya no pot seguir fiant els bons o mals resultats de la trajectòria d'emissions a les condicions climatològiques", ha afegit en declaracions que recull l'agència Efe.

Un objectiu de reducció d'un 45%

Amb dades preliminars del 2017 a la mà, el nivell d'emissions globals se situaria un 17,8% per sobre del del 1990. Sobre aquest any base, el govern espanyol té com a objectiu arribar a una reducció d'un 20% de les emissions el 2030, la qual cosa vol dir que, traduït a les xifres d'avui, Espanya ha de rebaixar més d'un 45% les emissions per arribar a aquests objectius.

Les emissions procedents dels sectors subjectes al règim de comerç de drets d'emissió de la UE, que representen un 40% del total, també han anat a l'alça. Concretament, van créixer un 10,3% durant el 2016, mentre que les emissions dels sectors difusos (residencial, comercial i institucional, transport agrícola i ramader, gestió de residus, gasos fluorats i indústria no subjecte al comerç d'emissions) van emetre un 0,6% més.

El sector amb més pes és el transport (que concentra un 26% de les emissions), seguit de la generació d'electricitat (21%), les activitats industrials (19%) i l'agricultura (10%), mentre que per gasos, el diòxid de carboni suposa el 81% de les emissions totals de gasos d'efecte hivernacle, seguit del metà (11%).

Més continguts de