Publicitat
Publicitat

INVESTIGACIÓ

Un gen, darrere de la domesticació del llop

Un estudi internacional liderat pel Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) ha seqüenciat en gossos, llops i coiots el gen PRDM9 per intentar aclarir els mecanismes moleculars que van estar implicats en el procés de domesticació del llop.

La investigació ha descobert que el gen és inactiu en aquestes tres espècies de cànids, per la qual cosa va deixar de funcionar abans de la separació entre coiots i llops en la línia evolutiva. "En veure que les modificacions genètiques eren compartides per gossos i llops vam poder establir que PRDM9 no va deixar de funcionar durant la domesticació, ni després, quan el gos va derivar del llop, sinó abans de la separació de les dues espècies", va explicar la investigadora del CSIC, Violeta Muñoz.

En veure que les mutacions també estan presents en el coiot, van determinar que el gen va deixar de funcionar abans. La rellevància del gen PRDM9 és que la seva intervenció és necessària per a una correcta recombinació genètica, és a dir, perquè no hi hagi errors en la formació dels gàmetes (òvuls i espermatozous).

Visibilitzant l'assetjament sexual

Més continguts de