Publicitat
Publicitat

"El límit de l'obligació ha de ser la dignitat"

Decisió La facultat de decidir si es porta o no uniforme laboral és de l'empresa Llei Els drets fonamentals, com la igualtat de gènere, estan per sobre de tot

Quina normativa empara les empreses en matèria d'uniformes?

La normativa és clara: la facultat de decidir si es porta un uniforme laboral o no és de l'empresa. Els límits són en la dignitat dels treballadors. En principi, els treballadors han de complir el que els diu l'empresa, això queda recollit als articles 5 i 20 de l'Estatut dels Treballadors, però és evident que el límit de l'obligació ha de ser la dignitat. Els treballadors han de complir ordres sempre que siguin regulars i no discriminatòries.

Hi ha alguna sentència de referència en aquest tema?

Aquí el cas més conegut i de referència és un plet que va tenir Renfe a finals dels 90. Quan van inaugurar l'AVE a Sevilla, Renfe va obligar a portar faldilla totes les treballadores. Era una qüestió d'imatge. Els sindicats van posar una demanda dient que afectava els seus drets, deien que l'uniforme havia de ser optatiu. Els sindicats van perdre el judici perquè el Suprem va dir que era l'empresa qui decidia els uniformes però això va acabar al Tribunal Constitucional, perquè es va invocar el dret a la igualtat entre homes i dones. Al final no hi va haver sentència. Es va arribar a un acord i van deixar triar a les treballadores.

Quin és el límit en els uniformes?

La dignitat i l'honor del treballador. Hi ha un límit que està per sobre de tots, que és el dels drets fonamentals, com la igualtat de gènere i la no discriminació. Aquesta és la base legal a partir de la qual l'empresa pot decidir la imposició d'un uniforme.

Algunes treballadores es neguen a portar faldilla perquè creuen que és un estereotip masclista.

Més que un estereotip és un tema de dignitat. La pregunta és: Per què s'obliga una treballadora a portar faldilla? Si elles creuen que aquesta obligació de portar faldilla atempta contra la seva dignitat poden posar una reclamació contra l'empresa.

La llei estarà de part seva?

La llei estarà de part seva si estem parlant de dignitat i drets fonamentals, si no, no hi estarà. En casos de discriminació es pot apel·lar a l'article 14 de la Constitució, que determina la igualtat de gènere.

Visibilitzant l'assetjament sexual

Més continguts de