La meitat de les famílies espanyoles que no porten els fills a la llar d'infants no ho fan per raons econòmiques

L'Estat, però, compleix amb l'objectiu europeu de tenir escolaritzats un 33% dels nens de 0 a 3 anys

L'existència de places de llars d'infants suficients i a preus accessibles és un factor clau per garantir l'accés de les dones al mercat laboral després de ser mares. L'any 2002 la UE es va marcar com a objectiu que almenys un 33% dels infants europeus d'entre 0 i 3 anys disposessin d'una plaça d'escola bressol. Un informe que ha publicat la Comissió Europea aquest dimarts revela que només una dotzena d'estats membres –menys de la meitat– ha complert amb l'objectiu.

Brussel·les, a més a més, adverteix que la falta de places d'escoles bressol obliga un dels progenitors –habitualment, la mare– a deixar de treballar o a optar per una feina a temps parcial, cosa que comporta un gran impacte social i econòmic negatiu. "La infrarepresentació de les dones constitueix un dels problemes més persistents que afecten el mercat laboral en tots els estats membres de la UE", subratlla l'informe, que xifra en 370.000 milions d'euros anuals les pèrdues associades a la presència inferior de les dones al mercat laboral. Segons el document, "les diferències en la taxa d'ocupació entre homes i dones estan estretament lligades a les responsabilitats familiars".

Espanya és un dels socis que ha complert amb l'objectiu que es va marcar la UE: segons dades del 2016, gairebé un 40% dels nens i nenes d'entre 0 i 3 anys van a una llar d'infants. Però, què passa amb el 60% restant? L'informe assegura que en el cas de l'Estat, més de la meitat (51,8%) de les famílies que no porten els fills a l'escola bressol no ho fan perquè no tenen prou recursos econòmics.

Mesures per facilitar l'accés a les llars d'infants

Espanya, de fet, és l'estat membre amb més famílies que al·leguen raons econòmiques per no portar els fills a la llar d'infants. La mitjana europea és notablement inferior, un 16,2%. El document destaca que en alguns països europeus l'estat facilita l'accés a les llars d'infants amb avantatges fiscals, calculant el preu en funció dels ingressos familiars o oferint places gratuïtes.

L'informe també revela que Espanya és un dels estats membres on hi ha més dones amb càrregues familiars que no treballen o que tenen una feina a temps parcial per les dificultats d'accedir a les places de llars d'infants, sigui per la manca de places o perquè el preu és massa elevat. La xifra és d'un 57% en el cas espanyol, enfront del 28% de la mitjana comunitària. 

Més continguts de