Mart, molt més semblant a la Terra del que es creia

El robot Curiosity troba al planeta roques semblants a l'escorça continental terrestre

Unes roques riques en sílice semblants a les de l'escorça continental més antiga de la Terra estaven disseminades en el lloc on el vehicle Curiosity de la NASA va aterrar a Mart. Aquest descobriment, recollit en un estudi publicat a la revista 'Nature Geoscience', s'afegeix a la creixent evidència que, en el passat, Mart podia haver estat molt més semblant a l'antiga Terra del que es creia.

El vehicle robòtic Curiosity ha travessat la zona del cràter de Gale, que es va formar fa uns 3.600 milions d'anys, i ha descobert roques de color clar, que contrasten amb les de composició basàltica que havia localitzat en regions més joves. Fins ara es creia que l'escorça continental, que és menys densa i de composició diferent de la que hi ha a sota dels oceans, era única de la Terra i s'atribuïa al complex procés magmàtic probablement relacionat amb l'aparició de les plaques tectòniques.

En el cas de l' escorça marciana es donava per descomptat que no s'havia sotmès a aquest procés magmàtic i, per tant, havia d'estar formada principalment de basalt, encara que les recents missions han descobert l'existència aïllada de materials rics en sílice.

Els materials més antics

Un equip internacional ha analitzat les dades geoquímiques de més de 22 roques examinades amb un instrument ChemCam del Curiosity a mesura que aquest vehicle travessava un terreny antic a prop del cràter Gale. Els experts, encapçalats per Violaine Sautter del Museu d'Història Natural de França, han descobert que les roques de color clar són riques en sílice i són de diverses composicions, en alguns casos semblants a la d'alguns dels materials continentals més antics de la Terra.

Els investigadors creuen que les roques de color clar i riques en sílice poden ser restes d'una antiga escorça marciana similar a la primera escorça continental que hi va haver a la Terra, encara que han assenyalat que calen noves dades per poder confirmar-ho.