Inversió tèrmica i efectes curiosos en la vegetació

Aquest fenomen és el responsable de modificar en algunes zones la distribució lògica de la vegetació

Què és la inversió tèrmica?

En situacions d'estabilitat atmosfèrica apareix el fenomen de la inversió tèrmica, que, tal com el nom indica, implica que la temperatura augmenti amb l'altitud, al revés del que seria habitual.

El cel serè i la falta de vent associat a les altes pressions afavoreix que, de nit i matinada, l'aire fred –més dens i pesant– tendeixi a acumular-se al fons de les valls i fondalades. En aquestes situacions, per tant, la temperatura mínima és clarament més baixa a les zones baixes que no pas a la mitjana o fins i tot alta muntanya.

El refredament intens a les zones baixes en hores nocturnes va associat a un increment de la humitat, a la condensació del vapor d'aigua i a la formació, sovint, de bancs de boira.

La inversió tèrmica es pot presentar en qualsevol època de l'any, malgrat que és especialment freqüent, i intensa, durant els mesos freds a causa de la presència freqüent també d'anticiclons centrats damunt de Catalunya. L'entrada de vent o l'arribada d'un front solen trencar la inversió i restableixen el gradient tèrmic habitual.

La geografia hi té un paper rellevant i afavoreix que aquest fenomen pugui ser present arreu del territori, des del Pirineu fins a la costa. Els cursos dels rius solen coincidir amb els punts més freds en hores nocturnes i, en alguns casos, poden servir per transportar l'aire fred des de l'interior cap a la costa, una cosa que es fa evident, per exemple, als barris de Barcelona més pròxims al Besòs o al Llobregat.

Dies d'inversió tèrmica

La inversió tèrmica es va començar a fer present de manera evident a mitjans d'aquesta setmana, un cop es va tallar l'entrada d'aire fred i les fortes ventades. Aquesta matinada també s'ha fet notar, per bé que no ha estat tan intensa al Pirineu com en altres ocasions a causa d'una lleugera entrada de vent del nord a cotes altes de les muntanyes.

A Das, a tocar del riu Segre, l'estació meteorològica del Servei Meteorològic de Catalunya ha enregistrat una mínima de –5,9 ºC, mentre que a la de Malniu-Meranges (2.230 m) ha estat de –1,1 ºC. Al Pont de Vilomara (Bages) el termòmetre s'ha desplomat fins a –1,8 ºC, però a Montserrat-Sant Dimes (900 m) la mínima ha estat de 8,4 ºC.

Pisos de vegetació invertits

En algunes zones enclotades de l'interior –on la inversió tèrmica és molt freqüent al llarg de l'any– la vegetació s'adapta a aquesta anomalia i hi ha un canvi d'ordre lògic dels pisos de vegetació.

En aquests casos, les espècies que haurien de viure a més altitud s'acaben instal·lant al fons de les valls o planes, on la inversió tèrmica i el fred hivernal són evidents, i en canvi les espècies més termòfiles i típiques de la terra baixa es refugien en cotes mitjanes de les muntanyes, on la inversió tèrmica és lleu i fa que que les nits hivernals siguin més suaus.

Aquesta anomalia es pot observar, per exemple, a la plana de Vic, on les rouredes són freqüents a les cotes baixes, mentre a les carenes que envolten la conca i cap a les Guilleries hi sovintegen els alzinars. També és fa evident a la conca de Tremp, a la Garrotxa o a la vall del Llobregat, entre d'altres.