L'ONU ha celebrat unes jornades telemàtiques per tractar l'impacte del covid-19 en l'estudi del clima

Algunes sèries de dades, sobretot les manuals, s'han vist interrompudes a causa del confinament

Aquest mes de juny la secretaria de la  Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic ha celebrat unes jornades telemàtiques en què s'ha tractat, entre altres temes, l'impacte del covid-19 en l'estudi del clima. La comunitat científica també s'ha vist directament afectada per les conseqüències d'aquesta pandèmia. Durant aquests mesos s'han ajornat o cancel·lat desenes de congressos, que són un punt de trobada per a científics de tot el planeta per presentar els avenços i compartir coneixement. D'altra banda, s'han interromput algunes sèries de dades i, a més, és probable que els pressupostos d'investigació es vegin afectats negativament.

El confinament ha provocat la interrupció de moltes observacions manuals, sobretot en països on la falta de recursos ja fa de l'observació una tasca complicada. La presa de dades de manera automàtica ha continuat, però la falta de manteniment i de calibratge dels aparells pot haver introduït errors en les sèries. En canvi, les mesures que es prenen per satèl·lit han pogut continuar sense problema. Això mostra com és de necessari tenir una xarxa que integri totes aquestes fonts d'informació.

Tot plegat, segons apunta Anthony Rea, director d'infraestructura de l'OMM i de la secretaria del Sistema Mundial d'Observació del Clima, tindrà un impacte significatiu en el monitoratge del clima i dels pronòstics meteorològics a nivell mundial, que es notarà en les prediccions a escala local i en els sistemes d'emergència en aquells països on hi manquin observacions.

D'altra banda, en aquestes jornades també s'ha fet esment de la reducció de les emissions provinents dels combustibles fòssils durant aquesta primavera. De mitjana, a nivell planetari s'ha observat una disminució del 8% i, en funció de com evolucioni la pandèmia i les mesures aplicades pels diversos governs, s'espera que enguany s'emeti entre un 4 i un 7% menys que l'any passat.

Cal tenir en compte, però, que la concentració de diòxid de carboni a l'atmosfera no decreixerà. Per fer-ho, caldria que les emissions fossin gairebé nul·les, un fet que ni de bon tros s'ha produït. Per tant, tan sols s'espera observar un increment menys important en comparació amb el dels anys anteriors.