Per què aquests dies estem tenint el cel tan blau i molt bona visibilitat?

Les condicions meteorològiques aquests dies han sigut perfectes per observar serralades llunyanes

Des del dimecres 23 de gener, que vam tenir el pas de la pertorbació provinent d'Islàndia que va provocar la gran nevada al Pirineu, ha quedat una visibilitat excepcional a gran part de Catalunya, especialment ahir i abans d'ahir. Tot i això, aquest dissabte la troposfera ja està més tèrbola a causa de l'entrada de l'anticicló, l'augment de la humitat nocturna i la desaparició dels vents del nord, però aquest matí, a primera hora, encara s'han pogut observar diferents serralades llunyanes –a uns 100 km–. En aquest cas, des de l'Ardenya-Cadiretes, serralada litoral de Girona, hi havia aquestes vistes:

Els últims dies hem tingut una ventada de nord destacable que ha afavorit una millora de la visibilitat, però, tot i això, cal dir que, malgrat el vent del nord acostuma a ser propici a portar bona visibilitat, no sempre acostumem a tenir una visibilitat tan excepcional com la que, per exemple, hi va haver dijous, quan es va poder fotografiar Mallorca des de diversos indrets de les serralades litorals catalanes i no feia falta cap càmera amb zoom per poder apreciar la mediàtica silueta de la serra de Tramuntana.

Això és així per la procedència del vent del nord i la humitat que porti associada el vent. No és el mateix que el vent del nord que tinguem s'iniciï al nord del Cantàbric o França, quan llavors és un vent de nord més humit i, per tant, no tan "net", o que tingui molta més procedència continental, com ha sigut el cas d'aquesta setmana passada. En un primer moment eren vents procedents d'Islàndia molt humits i impactant perpendicularment al Pirineu –d'aquí la gran nevada que va fer–, però el dia següent els vents van anar canviant de direcció –de nord-oest a nord-est– i l'entrada d'aire fred ja va ser totalment seca i continental de cara a dijous, procedent d'Alemanya i Polònia. Va ser llavors quan les humitats relatives de l'aire van caure per sota del 20% a gran part de Catalunya.

Perquè hi hagi bona visibilitat, hi ha uns quants factors a tenir en compte. La temperatura és un d'ells, com més baixa sigui, menys calitja i ascensos d'aire hi haurà i per tant, més lliure de partícules estarà la troposfera. El vent n'és un altre i la combinació d'aquest amb una baixa humitat, és el clímax. Tanmateix, una humitat alta, afavoreix a la formació de núvols i precipitacions, però si està serè, acostuma a presenciar-se boirina i fa que l'horitzó es difumini molt fàcilment en pocs quilòmetres, mentre que una humitat baixa i com més baixa sigui, més blau serà el cel i més ben definit estarà l'horitzó fent que no hi hagi cap possibilitat a que es puguin formar núvols.

Finalment, la llum solar és un altre aspecte important, al matí es quan totes les partícules acostumen a estar més assentades prop de la superfície degut a la subsidència nocturna, mentre que durant el dia, l'escalfament de la superfície degut a la radiació solar, crea ascens de masses d'aire i també de partícules superficials. A més, li hem de sumar els contaminants de l'activitat humana, que també afavoreixen a que es perdi visibilitat. Finalment, dependrà també del dia, però com a norma general, el capvespre no acostuma a ser tant bo com l'albada matinal.