Les aules mal climatitzades poden fer disminuir fins a un 45% l'atenció dels alumnes

Són els resultats d'un estudi català publicat a la revista 'International Journal of Biometeorology'

Jordi Mazon, doctor en físiques de la UPC i autor de diversos llibres i articles de divulgació, va fer aquest estudi experimental al Col·legi Badalonès (Badalona) amb 117 alumnes voluntaris, un grup heterogeni d'adolescents d'entre 12 i 18 anys.

Per avaluar la relació entre l'atenció dels alumnes i el desconfort tèrmic causat per la combinació de calor i humitat (ambient tèrmic inadequat) es van fer dos experiments en aules sense aire condicionat amb diferents condicions de temperatura i humitat.

En aquestes condicions, els alumnes van fer el test psicològic de Toulouse-Piéron, que permet avaluar la capacitat d'atenció sostinguda, de concentració i de rapidesa i agudesa perceptiva, així com la resistència al a fatiga. Es van fer servir diversos índexs per tal d'estimar el grau de desconfort.

Resultats

Els resultats van posar en relleu que en condicions de gran incomoditat tèrmica, és a dir, de molt poc confort, l'atenció disminuïa notablement en el grup d'alumnes de 12 a 14 anys. En aquesta franja, el rendiment era aproximadament un 45% inferior respecte el rendiment dels mateixos alumnes una aula ben climatitzada.

Tanmateix, els alumnes més grans, d'entre 17 i 18 anys, només van mostrar petites variacions de concentració entre la situació de confort tèrmic i la d'incomoditat.

Nois i noies van experimentar la mateixa variació en les condicions de malestar, per bé que es va observar que en els experiments les noies tenien un índex d'atenció lleugerament més elevat que els nois.

Algunes reflexions

L'experiment posa en relleu la importància del confort tèrmic a les aules i oficines per mantenir el rendiment dels alumnes o els treballadors. També obre la porta a reflexionar sobre si la solució realment és posar aire condicionat, molt poc sostenible energèticament i amb un cost ambiental elevat, o bé seria millor modificar el calendari lectiu en zones de clima Mediterrani com el nostre, on l'estiu s'avança cada cop més.

Més informació: Mazon, J. Int J Biometeorol (2014) 58: 717.

Més continguts de