La concentració de CO₂ a l'atmosfera ha assolit un nou rècord

L'estació de mesura de Mauna Loa va registrar aquest dimarts una concentració de 415,79 ppm

Com ja és sabut, al llarg de les últimes dècades s'ha observat un augment constant de la concentració de diòxid de carboni a l'atmosfera a causa de l'activitat humana. La mitjana d'aquest mes de desembre va ser de 411,76 parts per milió ( ppm), i si reculem un any enrere, la mitjana mensual del desembre del 2018 va ser de 409,07 ppm. Són valors molt elevats si es comparen amb les primeres mesures directes de què es disposa, les de l'any 1958. El desembre d'aquell any es va registrar una mitjana de 314,67 ppm.

Aquest gas és un dels principals responsables de l'escalfament global a causa de l'efecte hivernacle que genera. És a dir, permet el pas de la radiació solar, però, en canvi, absorbeix part de la radiació terrestre. Això genera un augment de la temperatura a escala planetària. És per aquest motiu que des de fa anys es mesura la concentració d'aquest gas i se'n segueix l'evolució amb molt de deteniment.

Totes aquestes dades provenen de l'observatori de Mauna Loa, situat a les illes Hawaii i a més de 3.000 metres d'altitud. Al trobar-se al bell mig de l'oceà i a una certa altitud permet mesurar la concentració de CO₂ a l'atmosfera sense veure's afectat per cap gran conurbació que pugui alterar-la.

Aquest dimarts passat, 21 de gener, l'observatori va mesurar una concentració mitjana diària de 415,79 ppm, un nou rècord absolut de la sèrie de dades que comença l'any 1958. L'anterior rècord diari era del maig passat, i superava per poc les 415,5 ppm.

MetOffice, el servei meteorològic del Regne Unit, preveu que el màxim d'aquest any s'assoleixi al mes de maig. Aleshores s'espera una mitjana mensual de 417,4 ppm.

Aquest mateix servei de meteorologia apunta que l'augment de CO₂ esperat per a aquest any serà al voltant d'un 10% superior a l'observat durant les últimes dècades. Hi ha diversos factors que hi tenen relació, entre els quals els incendis que hi ha hagut a Austràlia durant els últims mesos.