Les flors rosades dels presseguers tenyeixen el Pla de Lleida

Si fa unes setmanes va ser el torn dels ametllers, ara són els presseguers els que destaquen per la floració sobretot a les comarques de Ponent, on n'hi ha grans extensions

Els presseguers són un dels fruiters més cultivats a Catalunya, juntament amb les nectarines. Es tracta d'un arbre nadiu del continent asiàtic –de la part central de la Xina– que va ser introduït a Europa pels perses i més endavant pels romans. Actualment és un dels fruiters més difós a escala mundial.

A Catalunya  l'any 2014 la superfície destinada al cultiu de préssecs i nectarines suposava el 43% de total de la destinada a fruiters de fruita fresca exceptuant-ne els cítrics. Un 83% d'aquesta superfície de presseguers i nectarines s'emplaçava a les comarques de Lleida.

El presseguer –a diferència de l'ametller, que no requereix gaires hores de fred per florir–  necessita baixes temperatures al llarg de l'hivern. Li solen fer falta entre 400 i 800 hores de fred, és a dir, hores en què el fruiter estigui per sota d'uns 7 ºC. El nombre d'hores és diferent per a cada varietat.

Malgrat la gran quantitat de varietats de presseguer que hi ha, algunes més primerenques que d'altres, aquests dies la floració predomina de forma més que evident a la Terra Ferma i a molts sectors del territori. Les flors es mantindran als arbres només uns quants dies més.