Com serà el juny?

La previsió estacional presenta discrepància entre models, especialment en el cas de la pluja

Tot just s'acaba el maig, un mes a cavall de la primavera i l'estiu però que aquest 2020 s'ha comportat com si fos juny en lloc de maig. Les altes temperatures, en general, han acompanyat bona part dels dies. Però arrenca un mes nou, el juny, i segons els dos grans models estacionals de referència les discrepàncies estan servides, sobretot en el cas de la previsió de pluja.

Per una banda, la predicció del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), juntament amb el model del Centre Europeu, indica que aquest juny serà lleugerament més càlid. Segons aquest model estacional, el juny es caracteritzaria per una anomalia positiva d'entre 0,5 i 1 ºC per sobre la mitjana climàtica. Ara bé, el model de NOAA indica que en conjunt no es preveu un juny més càlid sinó més aviat un mes normal i fins i tot amb una lleugera anomalia negativa a Ponent i al Pirineu de Lleida.

De fet, analitzant els dos models a escala europea s'observa que tan sols a la península Ibèrica el model americà dibuixa una tendència més fresca, ja que en general i de la mateixa manera que el model del SMC, a la resta del continent europeu sembla que el juny es caracteritzarà per una anomalia positiva de la temperatura. 

En canvi, si pel que fa a la temperatura ja trobàvem algunes discrepàncies entre els models, en el cas de la pluja la diferència encara és més gran. Segons el SMC, la pluja seria en conjunt més escassa que altres anys a les comarques de l'oest, però especialment al Pirineu occidental. A la resta del territori català en general el mes de juny no presentaria cap anomalia quant a precipitació.

Però l'escenari que projecta la NOAA és completament diferent i crida molt l'atenció. El model americà presenta un juny marcat per una pluja més abundant del normal, sobretot a l'interior del país. Si la tendència que il·lustra la NOAA arribés a complir-se, estaríem davant unes quantitats de pluja molt destacables que podrien superar, i de llarg, les mitjanes climàtiques a casa nostra.

Més enllà de Catalunya, aquesta tendència positiva pluviomètrica també s'observaria, segons la NOAA, a la resta de península Ibèrica, així com a tota la conca del Mediterrani, mentre que a la resta del continent europeu l'escenari seria justament el contrari, amb un mes de juny més sec que de costum. Aquesta projecció també la reflecteix el model del SMC, però discrepa en el sector ibèric, on manté una anomalia negativa per a les precipitacions.

Cal recordar, però, que aquests mapes presenten tendències i donen pistes del comportament de la temperatura i de la pluja durant el pròxim mes però sense una fiabilitat exacta i precisa sinó més aviat limitada. Per exemple, en el cas del maig, que s'ha presentat càlid, el model americà projectava un mes sense anomalies en les temperatures, un escenari que ha quedat desmentit pels fets.