SOCIETAT

El ministre de Justícia proposa els casaments i els divorcis davant notari

Seria una mesura per ajudar a descongestionar els jutjats

El ministre de Justícia , Alberto Ruiz - Gallardón , ha anunciat aquest dimecres, en una entrevista a la Cope, que el Govern previst desenvolupar una llei de mediació i de jurisdicció voluntària que permeti que molts dels assumptes que actualment han de ser tramitats per via judicial , com és el cas dels matrimonis civils o els divorcis de mutu acord , puguin ser tramitats davant notari . " Aquí tramitem per via judicial molts assumptes que hauríem de resoldre de forma diferent ", ha confirmat .

En aquest sentit , ha explicat que no té sentit que , per exemple , dues persones que es volen divorciar " de mutu acord, que només necessiten una constatació d'aquest acord per després ser executat " , no puguin formalitzar directament el seu divorci davant un notari i que s'hagi d'iniciar un expedient judicial" .