140574, el número de desempat de la preinscripció escolar per al curs vinent

En total, el departament ha rebut 148.693 sol·licituds, la majoria a P3 i 1r d'ESO

El departament d'Educació ha fet públic el número de desempat de la preinscripció escolar per al curs que ve. A partir d'aquest número s'ordenaran totes les sol·licituds de preinscripció d'educació infantil, primària i ESO que estiguin empatades en punts. El número és el 140574.

El departament ha informat que ha rebut 148.693 sol·licituds de preinscripció. Aquestes sol·licituds en concentren majoritàriament a P3 i 1r d’ESO, en el cas de P3 perquè és l’edat en què comença l’escolarització obligatòria i a 1r d’ESO, quan es produeix el canvi de l’escola a l’institut.
  
El 14 de maig es publicarà la llista ordenada definitiva de sol·licituds i l’11 de juny es publicaran les llistes d'alumnes admesos a cada centre i, si escau, la llista d’espera. Pel que fa a la matriculació, els alumnes de segon cicle de l’educació infantil, l’educació primària o el primer curs de l’ESO, la podran fer entre el 20 i el 26 de juny. Els alumnes de segon, tercer i quart curs d'ESO es podran matricular del 27 de juny al 3 de juliol.